64< Fagbladet 2/2015 Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 18. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. Navn Adress e Pos tnr./Sted Når mo ttok du bladet? Vinnere av kryssord nr. 11 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Inger P. Fossland 6523 Frei Magna Jakobsen 3577 Hovet May Pedersen 2010 Strømmen S S P S F R E M H E V E S T Å A V L E I R I N G I S N V G V S I M L E T ÆR E I J ØL A ÅT T J OR I S S Y D T Ø NE V N E N Y V A S K E T I V E R A P G I R I V E T I G G E R T ? E R E D S TR UE GE A R S K R AL KO S T E L I G NU H P E T T E R S P E NE LI R E I R E Y V A G A E D E R K RØ Y K V A R S L E R N E R S K J E V T A L E Ø V I D E R E E D UE DR O P P E S O Knipe Måtte Rekkverk Skremme Stykke Halloi Orke Stykke Abonnent Ensidig Skjær Løpe Forvisning Gave Utvendig Buskas Bildel Man Gutte navn Utløp Ordre Hunndyr Svær Arvestoff Tullet Utmattet Plasssere Lyde Ekte Sti Instrument Eiend. pron. Vekt fork. Mesterskap Hast Lever Drikk Nynorsk pron. Bringe Mesterskap Malta Nybygger Klase Kile Male Kunstner Suksess Usømmelig Strid Bortimot Utsyn Smuss Likeså Flakke Omtanke Finger Assistere Fot Bit Fengsel Stats bedrift Flyselskap Likevel Kjøttstykke Renne Retning Lege fork. Laste Asen Titteskap Tone Tall Matemne Nasj. bilm. 1000 Tonn Hermod © 496 12-2014 KRYSSORD fbaargang2015 fbseksjonHEL