2 < Fagbladet 2/2015 32 35 36 30 4 Stoppet privatisering – reddet pensjonen 10 TEMA: Nye muligheter for deltidsansatte 16 Nekter å følge ny arbeidsmiljølov 18 Taper grovt på å jobbe på privat sykehjem 20 PORTRETTET: Kathrine Kleveland 26 Meldte seg ut av Frp 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Ut og lek! 50 Aner ikke om det ble billigere 53 62 oppsigelser til Arbeidsretten 54 Drømmen om ei framtid i Norge FASTE SPALTER 6 Aktuelt 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Attraktivt fagbrev 38 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Tung lidenskap Lærer å se barna Noen ganger er de kompiser, andre ganger ansvarlig voksne. Felles opplæring har lært de SFO-ansatte i Bærum å være tydelig både i ord og kroppsspråk. Må bytte arbeidsgiver Stig Jørund B. Arnesen går fra å være statsansatt til å bli kirkeansatt fra 2017. Men han vet ennå ikke på hvilket nivå og hvilke arbeidsbetingelser han får. Ønsker ikke statlig barnehagetilsyn Fagforbundet er skeptisk til regjeringens forslag om å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehagene. Fagbrev for barne- og ungdomsarbeidere Barne- og ungdomsarbeiderfaget runder 20 år. Om et nytt lærefag skal lykkes med å få fotfeste, må det være attraktivt for ungdom som skal velge en utdanning, skriver fokusforfatterne Anna Hagen Tønder og Mona Bråten. INNHOLD 10 18 Tema Ny Nei til EU-leder Kathrine Kleveland er ny leder i Nei til EU. Hun er en sterk dame fra Norges kjøkkenhage, Vestfold, med kristen bakgrunn og sosialt engasjement. Hun elsker resultater og setter gjerne i gang store prosjekter. Lønnstaper etter privatisering Vanitha Thayaparan jobber som hjelpepleier på et privatdrevet alders- og sykehjem. Med 14 års ansiennitet og fagutdanning tjener hun nesten 90.000 kroner mindre enn en tilsvarende ansatt i Oslo kommune. 20 Foto: Christian Clausen Foto: June Witzøe Nå kan du kreve å få den stillingsprosenten du faktisk har jobbet det siste året. Piman Rashed Goma får hjelp av hovedtillitsvalgt Pål Hauge Christiansen til å kreve større stilling. DELTIDSANSATTE KAN KREVE STØRRE STILLING Foto: Tri Nguyen Dinh Foto: Per Flakstad fbaargang2015 fbseksjonKIR