Fagbladet 2/2015 < 9 – Rammer de svakeste Tvangsfl ytter viklingshemmede Lederlønn i LO Lønnsreguleringen for LOs ledelse er basert på lønnsutviklingen for foregående år, det vil si 3,3 prosent. LO-leder Gerd Kristiansen tjener nå 1.244.305 kroner. Nestlederne Tor-Arne Solbakken og Hans-Christian Gabrielsen har ei årslønn på 1.119.874 kroner. – Uten lov og uten dom fl yttes mennesker med utviklingshemming fra leilighetene sine til institusjoner og store bofellesskap. De er leietakere i kommunale leiligheter med kontrakt etter husleielovens alminnelige og beskyttende bestemmelser. Likevel fl yttes de, uttaler Bjug Ringstad, nestleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. NHO-direktør mener at midlertidige ansettelser er oppbrukt som virkemiddel. Dette vil ikke oppfylle inkluderingsdrømmen til arbeidsministeren, mener direktøren for Attføringsbedriftene i NHO Service, Johan-Martin Leikvoll. – Jeg har stor respekt for at arbeidsminister Robert Eriksson har en drøm om inkludering. Og jeg tar ingen stilling til om midlertidige ansettelser er gunstig eller ikke. Men det hjelper ikke vår gruppe et dugg, sier Leikvoll til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Det er ikke noe tryllemiddel for de store gruppene som står helt utenfor arbeidslivet. Leikvoll mener forslaget til regjeringen er uferdig og må utvikles i tett dialog med partene i arbeidslivet, funksjons hemmedes organisasjoner og fagfeltet. – Personer med psykiske lidelser, rusvansker og funksjonshemming trenger først eller fremst god attføringsfaglig oppfølging i tett kontakt med arbeidsgiverne, legger han til. I sin tale til de 15.000 streikende utenfor Stortinget i slutten av januar, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson at han har en drøm om å få de 70.000 ungdommene som står utenfor arbeidslivet i jobb. Totalt er 600.000 utestengt fra dagens arbeidsliv. NHO-direktøren mener at regjeringen har lansert fl ere kontroversielle forslag for å få fl ere i jobb. – Eriksson har pakket det inn i samme proposisjon som midlertidige ansettelser og arbeidstidsbestemmelser slik at det drukner. Dette perspektivet har fullstendig blitt glemt i debatten. Det er synd, hevder Leikvoll. Heller ikke NHO-direktør Kristin Skogen Lund tror antall midlertidig ansatte vil vokse til himmels. – I dag er andelen midlertidig ansatte 8,3 prosent. Jeg tror ikke andelen vil gå ut over 10 prosent, sa hun i et intervju med ANB nylig. Tekst: ANB FEIL VIRKEMIDDEL: Det hjelper ikke funksjonshemmede et dugg om bedriftene får økt mulighet til midlertidige ansettelser, mener direktør i NHO Service, Johan-Martin Leikvoll. Foto: Ole Palmstrøm Foto: Sissel M. Rasmussen Økt ledighet Det ble 600 fl ere helt ledige i løpet av januar, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer. Å gjøre unntaket til normalen kan ikke kalles en liten justering, mener arbeidslivsforsker Anne Cecilie Bergene. Svekket stillingsvern holder de svakest stilte på arbeidsmarkedet fast i en svingdør mellom arbeidsledighet og midlertidighet, advarer forskningslederen ved Arbeidsforskningsinstituttet. Midlertidige ansettelser har vært unntaket, og knyttet til behov. Nå skal det bli normalen. Midlertidige stillinger vil erstatte prøvetida for en del, tror Bergene. Ingen tro på Erikssons tiltak Foto: Torgny Hasås fbaargang2015 fbseksjonKIR