12 < Fagbladet 2/2015 Hun sier aldri nei til en ekstravakt, og har sluttet å telle røde dager. Med en 20 prosent stilling må Piman ta alle ekstravakter hun kan få. I fjor jobbet hun 1400 timer ekstra. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Foto: CHRISTIAN CLAUSEN Pim an Rashed Goma (23) legger ikke skjul på at det er vanskelig å være deltidsansatt og avhengig av å ta ekstravakter. – Det er ganske ubehagelig. Jeg vet aldri når jeg får vakter, og det blir derfor vanskelig å planlegge dagene, sier hun. Jobber ofte røde dager Etter at Piman fi kk fagbrev som helsefagarbeider i 2011, har hun jobbet deltid i en 20 prosent stilling ved Gressvik sykehjem i Fredrikstad. Hun er nødt til å ta det hun får av ekstravakter for å få endene til å møtes. – Jeg har jobbet mye, ofte på røde dager. Jeg mener selv jeg fortjener en større fast stilling nå, sier den unge helsefagarbeideren. Hun kan kreve større stilling på bakgrunn av lovendringen som kom 1. januar i fjor. Denne gir deltidsansatte som har jobbet jevnlig mer enn avtalt arbeidstid, rett til å kreve den stillingsprosenten de faktisk har jobbet det siste året. Fordi regelen ikke har tilbakevirkende kraft, kan den først tas i bruk i år. Tillitsvalgt fi kk sjokk Piman ga timelister og lønnsslipper til hovedtillitsvalgt Pål Hauge Christiansen i Fredrikstad kommune. Han fi kk nærmest sjokk. – Vi har regnet ut at Piman i fjor jobbet 1400 timer i tillegg til 20 prosentstillingen hun har. Det er et helt vanvittig timeantall, sier Hauge Christiansen. Til sammen tilsvarer det nesten en fulltidsstilling. Nå har Fagforbundet på vegne av Piman levert inn krav til Fredrikstad kommune om å ansette henne i en større stilling. Mener grunnbemanningen er for lav Den unge helsefagarbeideren er ikke alene. Så langt har Hauge Christiansen fått henvendelser fra rundt 40 medlemmer av Fagforbundet som jobber i helse- og velferdssektoren i Fredrikstad kommune. De krever alle økt stillingsprosent. – Med den pågangen regner jeg med at vi ender på mellom 70 og 100 ansatte som vil kreve økt stillingsprosent. Og Fredrikstad er ikke unik i Kommune-Norge, sier Hauge Christiansen. – Hva sier disse tallene deg om bemanningen i kommunen? – Grunnbemanningen er for lav i helse- og velferdssektoren. Det har vi påpekt overfor kommunen i mange år. Det gjør oss sårbare ved sykdom. Han lurer på hvorfor ikke Fredrikstad kommune kan tilby nyutdannede helsefagarbeidere full stilling når de likevel ender opp med å jobbe nesten 100 prosent. – Jeg regner med at kommunen tilbyr Piman en større stilling, men det skal bli spennende å se hva kommunen gjør når resten av kravene kommer, sier Hauge Christiansen Håper på full stilling Piman Rashed Goma føler hun har fått lite igjen for å ha utdannet seg til helsefagarbeider. – Jeg har selvsagt mest lyst på en 100 prosent stilling, men håper jeg i hvert fall får 80 prosent i denne omgangen. Da ville jeg blitt veldig glad. Jeg stortrives med å jobbe på sykehjemmet, sier hun. Slik kan du kreve større stilling 1. Ta kontakt med tillitsvalgt 2. Finn ut hvor mye du har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått det siste året. 3. Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven §14-4a. 4. Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered sak for tviste løsningsnemnda. Arbeidsmijøloven §14-4a • Trådte i kraft 1. januar 2014, men kan først benyttes fra 1. januar i år. • Gir deltidsansatte rett til å kreve stilling tilsvarende det de faktisk har jobbet det siste året. • Den deltidsansatte må jevnlig ha arbeidet ut over avtalt arbeidstid. • Hvis arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger, har ikke arbeidstakeren rett til større stilling. • Tvist om rett til større stilling, avgjøres i tvisteløsningsnemnda. TEMA: MULIGHETER FOR DELTIDSANSATTE NYE fbaargang2015 fbseksjonKIR