– Politisk sett er jeg ganske rødblå, og det har ikke vært noe problem tidligere. Det er ganske mange andre som er i samme situasjon, og er medlemmer i Frp eller Høyre, for den del, samtidig som de er tillitsvalgt, sier Sæther. Nå er det nok Regjeringens arbeidslivspolitikk ble derimot for mye for ham. – Jeg kan ikke stå bak en regjering som vil ødelegge det våre foreldre har stått på barrikadene for og bygd opp, sier han. 28. januar reiste Sæther til Gol sammen med en delegasjon fra Fagforbundet og deltok i den politiske streiken mot regjeringens arbeidslivspolitikk. 26 < Fagbladet 2/2015 S æther mener at Frp ikke lever opp til slagordet sitt «For folk flest». – Folk flest vil ha arbeidsmiljøloven og har et sterkt forhold til den, både arbeidsgivere og arbeidstakere, sier han. Sæther jobber i helsevesenet i Hemsedal kommune i Buskerud. Han er medlem av styret i Fagforbundet lokalt, og har sittet i styret i Frp i omtrent fire år. For noen uker siden fikk han en epost fra lederen i Fagforbundet Hemsedal om en NTLer som hadde meldt seg ut av Frp. «Jeg kan ikke sitte i ro og se på og tillate det regjeringen med Frp i spissen nå gjennomfører. Når regjeringspartiene ønsker å rasere arbeidsmiljøloven og delvis eller helt vil fjerne tjenestemannsloven, er jeg som ansatt, tillitsvalgt og kollega forpliktet til å stå opp og vise min solidaritet og forpliktelse overfor meg selv og mine arbeidskamerater,» skrev NTLeren Steinar Berthelsen (39) i et leserbrev i lokalavisa Vestnytt Sotra og Øygarden 20. januar. – Jeg svarte foreningslederen at jeg hadde gjort det samme for 14 dager siden, og jeg vil gjerne oppfordrer andre Frp-ere til å gjøre det samme, sier Per Erik Sæther. Tror mange vil melde seg ut Han er overbevist om at mange Frp-ere har meldt seg ut, eller er i tenkeboksen. Ifølge Sæther står lokallaget til Frp i Hemsedal i fare for å bli lagt ned på grunn av utmeldinger. – Kom det som en overraskelse at det er en motsetning mellom å være tillitsvalgt og Frp-medlem? Går ut av Frp Tekst: MAY BERG – Det Frp driver med nå, er ikke for folk flest. Det er det motsatte, sier Per Erik Sæther. Han er tillitsvalgt i Fagforbundet og nyutmeldt av Frp. – oppfordrer andre til å gjøre det samme Foto: Privat «Jeg kan ikke stå bak en regjering som vil ødelegge det våre foreldre har stått på barrikadene for og bygd opp.» Per Erik Sæther fbaargang2015 fbseksjonKIR