Kirke, kultur og oppvekst «Med dyrere eksamener vil lommeboka spille en rolle for hvem som har mulighet til å bytte eller bygge seg en utdanningsvei.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Fagbladet 2/2015 < 27 Ny arbeidsgiver for prestene Fagforbundet TeoLOgene arbeider for at de statsansatte som overføres til Den norske kirken fra 2017, kan få noenlunde de samme betingelsene som i dag når det gjelder pensjon og lønnssystem. Side 32 Hadde forventet forslag til ny lov Fagforbundet er skeptisk til å endre enkelte paragrafer i barnehageloven, og hadde forventet et helt nytt lovforslag på høring. Side 35 Barne- og ungdomsarbeideren FOKUS: Selv om det har blitt økt satsing på barnehagesektoren de siste ti årene, er forskernes kunnskap om hvilken rolle barneog ungdomsarbeiderne spiller i barnehagen fortsatt begrenset, skriver Fafo-forskerne Anna Hagen Tønder og Mona Bråten. Side 36 SFO-ansatte har mange roller Bærum kommune vil ha god kvalitet på SFO-tilbudet. Alle de 850 SFO-ansatte i kommunen har gått fem dager på kurs for å heve kompetansen sin. Side 30 Foto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonKIR