Fagbladet 2/2015 < 29 Professoren står bak en gjennomgang av 400 ulike forskningsprosjekter, og allerede i februar i fjor konkluderte han og hans team med at leken var den absolutt viktigste kilde til læring. Både i Danmark og Norge diskuteres kartlegging, språkforståelse og mer realfag inn i barnehagene. Dette får den danske professoren til å reagere. – Jeg blir oppgitt over at mye forskning av noen av USAs aller beste forskere helt ser ut til å bli ignorert i debatten. Den viser at det er leken, helst i barnas eget tempo, som betyr aller mest, sier han til bladet Børn&Unge. – Vi er redd for at barna skal komme ut i et kunnskaps- og konkurransesamfunn med for lite kunnskap, og derfor vil myndighetene starte så tidlig som mulig med å fylle barna med tall og bokstaver og tidlig skolegang. Men så er det nettopp det motsatte som skjer. Barna blir skolelei, får prestasjonsangst og blir lite motivert for å lære. – Resultatet er at deres forståelse og framtidige kompetanse ikke styrkes, men svekkes, sier professoren i utviklingspsykologi ved Universitetet i Århus. PF – Lek er beste vei til barns læring Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fastslått at norske kommuner ikke kan nekte barn barnehageplass selv om foreldrene ikke har betalt. I fjor vinter ble det avdekket at barnehager i flere større byer benyttet seg av regelverket som sier at barnehagegjelden må gjøres opp før foreldrene tilbys ny plass. – Kommunene har regnet med at dette har vært korrekt praksis. Når de ikke får betalt for barnehageplassene, skal de heller ikke levere denne tjenesten, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til NRK. Ifølge tall som NRK har fått tilgang til, ble minst 60 barn kastet ut av barnehager i Bergen, Trondheim og Stavanger i fjor. Nå må kommunene endre praksisen sin. – Vi har bedt om et møte med Kunnskapsdepartementet for å avklare lovverket, sier Eide. Utdanningsdirektoratet har imidlertid fastslått at praksisen er i strid med barnehageloven, som ifølge direktoratet pålegger kommunene et ansvar om å tilby plass selv om gjelden ikke er betalt. Kunnskapsministeren har lagt seg på samme lovtolkning. Eide mener rettigheter og plikter må avklares. – Dersom denne tolkningen blir stående, vil KS be om statlige kompensasjonsordninger slik at kommunene ikke blir økonomisk skadelidende, sier Eide. PF Kunnskapsorganisering Bibliotheca Nova 3-2014 Bibliotheca Nova 4-2014 Nasjonalbibliotekets skriftserie Bibliotheca Nova Kunnskapsorganisering Her kan du lese om morgendagens informasjons- og kunnskapshåndtering. Dette heftet preges av nytenkning og nye systemer for gjenfi nning som vil komme bibliotekene og andre til gode. Bibliotheca Nova sendes til bibliotek i hele landet. Heftene kan bestilles fra magasintjenesten@nb.no. Les og bli inspirert! Illustrasjonsfoto: Werner Juvik Barna kan ikke kastes ut når foreldrene ikke betaler VIKTIG LEK: Barn lærer best gjennom lek, ikke ved tidlig målstyrt læring, mener dansk professor. – Desto tidligere barna begynner med målstyrt læring, jo dårligere går det med dem videre i skole og utdanningssystemet, sier den danske professoren Dion Sommer. «Jeg blir oppgitt over at mye forskning av noen av USAs aller beste forskere helt ser ut til å bli ignorert i debatten.» fbaargang2015 fbseksjonKIR