30 < Fagbladet 2/2015 D et er friminutt på Hosle barneskole i Bærum. Avdelingsleder med ansvar for SFO, Christopher Hall har vært ute og lekt med førsteklassingene, og er på vei tilbake til kontoret. På veien fanger han blikket til tre store tredjeklassinger som løper støyende gjennom gangen. – Vi går i gangene, sier han rolig til dem. Og underlig nok reduserer de farten til hurtig gange – med et smil. Og får et smil tilbake av Christopher. Klare regler som blir formidlet positivt, er et av de andre temaene for kursdagene, og for metoden alle SFOene i Bærum skal arbeide etter. – En ting er å få det praktiske til å fungere, men oppi det hele vi må aldri glemme at barn skal trives og smile, sier Christopher. Gode beskjeder Hosle SFO har plukket ut tre temaer som er satt på dagsorden: gode beskjeder, samarbeidet med foreldrene og overgangssituasjoner med barna. – Tydelige beskjeder som kommer i riktig rekkefølge, er viktig. Hvis vi starter med å si at nå skal vi ut på tur, men først skal vi…, glipper barnas oppmerksomhet. Da er de allerede ute på tur, påpeker Christopher. I stedet kan vi si at nå kommer tre beskjeder, og jeg må si alle tre ferdig før vi kan finne på noe gøy. Konkrete tilbakemeldinger SFO-ansatte skal ikke bare holde et øye med barna. De skal observere og registrere når barna mestrer noe. Og fortelle det videre til foreldrene. Det krever våkne ansatte som følger med barnas utvikling. – Vi jobber bevisst med relasjoner til barna, mellom de ansatte og til foreldrene. Baseansvarlig Maria Jonsson nikker. Hun er kommet til kontoret for et kjapt møte sammen med Jannicke Smedsplass, som er opplæringsansvarlig ved SFOene i Bærum kommune. – Vi er blitt mye mer bevisst hvordan vi oppfører oss og hva vi sier i forskjellige roller som vi har i løpet av dagen, sier Jonsson. Femdagers-kurset ga et godt grunnlag for videre jobbing, både fordi alle var med på det, og fordi det ga noen nyttige verktøy. Ingen barn eksploderer uten grunn. Da har det allerede skjedd noe som trigger. Det er SFO-ansattes jobb å gjenkjenne signalene og hjelpe barnet ut av situasjonen. FELLES SPRÅK: Det er viktig å kunne reflektere sammen over situasjoner, mener Jannike Smedsplass, Maria Jonsson og Christopher Hall. barnet Hvorfor klikker Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK fbaargang2015 fbseksjonKIR