Fagbladet 2/2015 < 31 Det tredje prioriterte området er overgangssituasjoner og hvordan de ansatte kan håndtere dem på en tydelig måte. Enten det er situasjoner der elever skal hentes i klassen, viktige beskjeder skal gis, en morsom gymstund skal avsluttes, eller det er tid for aktiv lek på gulvet. – Vi har forskjellige roller, noen ganger er vi kompiser og noen ganger er vi ansvarlig voksne. Derfor må vi med kroppsspråk og ord være tydelig på hvilken rolle vi er i akkurat i øyeblikket, sier Smedsplass. – Du kan ikke være klovn når du henter elever i klassen, selv om du noen timer senere leker på gulvet med dem, påpeker Jonsson. – Vi må på forhånd forberede oss på de forskjellige situasjonene, ikke bare stupe uti det, legger Hall til. Hva fungerte? Det er ledernes ansvar å ha et pedagogisk blikk på hverdagen, men gjennom kurset har alle ansatte fått verktøy til å reflektere over situasjoner. Stille spørsmål om hvorfor gjorde jeg eller vi sånn i den situasjonen? Hvorfor fungerte det, eller eventuelt hvorfor fungerte det ikke? Det handler om kvalitet på SFO, systematisk jobbing for å sette gode strukturer på sikt. Og om å ha et felles språk for å reflektere over situasjoner, og finne fram til felles holdninger. – Vi vil jobbe profesjonelt. Da slipper vi også en del brannslukking, legger Christopher til idet skoleklokka ringer og varsler tid for nye arbeidsoppgaver. SISTEN: SFO-ansatte har mange roller i løpet av arbeidsdagen. Her leker avdelingsleder Christopher Hall med førsteklassingene. Kompetanseløft SFO Bærum kommune har i løpet av de siste årene endret strukturen for ledelse av SFOene. Avdelingsleder for SFO skal ha pedagogisk utdanning og knyttes tettere til skolen ved at de også har ansvar for minst et klassetrinn i tillegg til å ha ansvar for de baseansvarlige på SFO. Avdelingslederen går inn i ledergruppen med rektor. 850 ansatte fra 27 skoler har deltatt på et fem dagers kompetanseløft. Det er også laget en kortvariant av kurset som alle nyansatte skal delta på. fbaargang2015 fbseksjonKIR