32 < Fagbladet 2/2015 Tekst og foto: PER FLAKSTAD FAGLIG FELLESSKAP: Stig Jørund B. Arnesen håper prestene får et ansettelsesforhold som gir dem et godt faglig fellesskap og mulighet til utvikling og faglig oppdatering. L ederen for Fagforbundets landsdekkende forening Fagforbundet TeoLOgene ønsker ikke å skape unødvendig dramatikk rundt situasjonen der kirken og staten skal skille lag. Samtidig mener han det er viktig å være bevisst de problemstillingene som kommer til å dukke opp. Stig Jørund B. Arnesen er ansatt som kapellan i Vang utenfor Hamar, men er for tida hundre prosent frikjøpt som leder for Fagforbundet TeoLOgene. – Vi snakker i utgangspunktet om en ordinær virksomhetsoverdragelse, der vi overføres fra staten til Den norske kirken. Det er mange som har opplevd dette i ulike bransjer, men på spøk pleier jeg å si at vi har fått mye lenger tid enn de fleste andre til å grue oss, sier han med et lunt smil. – Det som foreløpig også er litt spesielt for vår situasjon, er at vi ikke vet på hvilket nivå i kirkens organisasjon vi skal være ansatt, fortsetter han. Faglig felleskap I dag er de fleste som arbeider i kirker og på gravplasser ansatt i staten, i de lokale fellesrådene eller i kommunen. – Vi i TeoLOgene ser for oss en prosess der de ansatte i kirken får samme arbeidsgiver, samtidig som de kan være ansatt på ulike steder og ha overordnede på ulike nivåer i organisasjonen, sier Arnesen. Det blir litt som å ha for eksempel en kommune som arbeidsgiver, men være framtida Spent på for kirkeansatte I dag er Stig Jørund B. Arnesen ansatt i staten. Fra 1. januar 2017 skal presten være ansatt i Den norske kirke. Men han vet ennå ikke hvor og på hvilke betingelser. ansatt i en av kommunens virksomheter med virksomhetsleder og avdelingsleder som sine overordnede, utdyper han. De minste organisasjonene i kirken består av sokn, deretter fellesråd, prosti, bispedømmer og nasjonalt nivå. – Vi vil arbeide for å bli ansatt i bispedømmene. Det vil gi oss et solid faglig fellesskap og muligheten til utvikling og oppdatering, samtidig som vi får en viss nærhet til arbeidsstedene våre, sier Arnesen. Lønn og pensjon Selve finansieringen endres ikke etter 2017. Pengene skal fortsatt komme fra staten, men fellesrådene vil få fbaargang2015 fbseksjonKIR