Fagbladet 2/2015 < 33 dem via kommunene, og de statsansattes lønn kommer via deres nye arbeidsgiver. – Det fins selvsagt en bekymring over hva en slik finansieringsmodell vil medføre. Vil for eksempel en kommune med presset økonomi bevilge penger til fellesrådene, og i hvilken grad vil dagens nivå bli opprettholdt? spør Arnesen. – For oss som i dag er statsansatte, er det også en problemstilling om vi kan fortsette medlemskapet i Statens pensjonskasse etter at arbeidsforholdet vårt er overført til kirken, og hvordan endringer i dette vil påvirke pensjonsopptjeningen vår, fortsetter han. – Som statsansatte har vi hatt lønn knyttet opp mot statens lønnstrinn, noe verken Kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA eller kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS gjør. – Vi prester har i utgangspunktet noenlunde samme utdanning og de samme arbeidsoppgavene. Vi håper det skal være mulig å videreføre et lønnssystem med omtrent de samme arbeidsavtalene og lik avlønning etter objektive kriterier, sier Arnesen. Han innrømmer at konfliktnivået mellom lærerne og arbeidsgiverne etter at de ble overført fra staten til KS, er noe som bekymrer ham, men han håper ikke prestene får oppleve noe liknende. Lovforslag – Vi har en veldig god dialog med kirkeavdelingen i Kulturdepartementet, men der styrer de jo mot avvikling. Foreløpig har vi ikke fått i gang en tilsvarende dialog med Kirkerådet, siden de ikke har fått status som rettssubjekt og fullmakter som gjør at de kan gå inn i formelle samtaler med oss, forteller Arnesen. Det er utarbeidet et forslag til ny kirkelov, og i det forslaget er ansettelser og organisering omtrent som i dag. – Det er viktig å huske på at dette er et lovforslag som ikke er vedtatt. Hvordan framtida vår faktisk blir, er det ennå ingen som fullt ut vet, sier han. – Samtidig understreker alle vi snakker med at de er opptatt av at prosessen skal bli så ryddig og smidig som mulig. Selv om vi må gjennom noen problemstillinger som bekymrer oss, så håper jeg vi i fellesskap skal klare å komme fram til en organisering og arbeidsbetingelser som vi kan leve godt med, sier Stig Jørund B. Arnesen i Fagforbundet TeoLOgene. Regjeringen ønsker et tydelig skille mellom stat og kirke. Det betyr også at prestene ikke lenger skal være statsansatt. – Dette er i tråd med Kirkemøtets ønske, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen til kirken.no. – De prinsipielle endringene er store, men verken kirkens medlemmer eller dens ansatte skal oppleve at kirken blir en helt annen, sier Johnsen og understreker at de ansatte skal ivaretas på en god måte. – Vi skal overta 1600 arbeidstakere. Kirken får en rekke nye ansvarsområder og funksjoner. Dette skal gjøres på en forsvarlig måte. Vårt mål er at virksomhetsoverdragelsen skal skje i 2017, men det forutsetter at vi settes i stand til å gjøre jobben, sier Johnsen. 1600 ansatte skal få ny arbeidsgiver «Hvordan framtida vår faktisk blir, er det ennå ingen som fullt ut vet.» Stig Jørund B. Arnesen fbaargang2015 fbseksjonKIR