Fagbladet 2/2015 < 39 PiRion – kulturavis for barnehagar og skular nr. 1 - 2015 Ein traktor er ikkje berre ein traktor Distribuert med Fagbladet fbaargang2015 fbseksjonKIR