Fagbladet 2/2015 < 43 < En god barnehage bør ikke være en treningsleir, men en rugekasse der ungene kan få lov til å være slik de er – et sted de blir sett og hørt og snakket til på et språk de forstår. Eli Rygg i forordet til «Ut og lek». Fagbladet 2/2015 < 47 fbaargang2015 fbseksjonKIR