Fagbladet 2/2015 < 63 Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Fagforbundet Klepp gjorde stas på 40- og 25-årsjubilanter på årsmøtet. Det var 15 medlemmer som har vært i forbundet i 25 år, men bare tre hadde anledning til å møte. Tekst og foto: Randi Haaland Vikane Fagforbundet Harstad hadde 32 medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og ytterligere 15 medlemmer med hele 40 års sammenhengende medlemskap i LO. I den forbindelse inviterte vi jubileumsmedlemmene til Rica Hotell i begynnelsen av desember til et hyggelig samvær og utdeling av nål, diplom og et solidaritetsbevis til Fagforbundets SOS-barneby. Tekst og foto: Rolv H: Sareussen 40-årsjubilanter: Fra venstre: Julius Olav Andreassen, Per Myrland, Arne Olsen (sittende), Eilif O. Jensen, Tore Jenssen, Olaug Schjelderup og foreningsleder Bjørnar Ertsås-Olsen. 25-årsjubilanter: Fra venstre: Magne Hansen, Grethe Fagerås, Turid Tollefsen, Heidi Eli Johnsen, Gerd Jensen og Mary Iversen. Bakerst i midten foreningsleder Bjørnar Ertsås-Olsen. 25-ÅRSJUBILANTER : Fra venstre Synnøve Ulriksen, Wenche Støldal, Turid Hansen og foreningsleder Benedicte Møller. 25-ÅRSJUBILANTER : Fra venstre Synnøve Ulriksen, Wenche Støldal, Turid Hansen og foreningsleder Benedicte Møller. På årsmøtet i Fagforbundet Fortum og Østfold Energi var det tre medlemmer med 40 års medlemskap i LO som ble gjort stas på. På bildet er Lisbeth Synnøve Johansen, Odd Kristiansen og Anne-Karin Holøs sammen med fagforeningens leder Anni Hartvigsen. Einar Antonsen var ikke til stede. Tekst: Oddbjørg Strømme Heder for lang og tro tjeneste Jubilantfeiring i Klepp Utmerkelser i Harstad fbaargang2015 fbseksjonKIR