2 < Fagbladet 2/2015 30 32 36 28 4 Stoppet privatisering – reddet pensjonen 10 TEMA: Nye muligheter for deltidsansatte 16 Nekter å følge ny arbeidsmiljølov 18 Taper grovt på å jobbe på privat sykehjem 20 PORTRETTET: Kathrine Kleveland 26 Meldte seg ut av Frp 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Ut og lek! 46 Aner ikke om det ble billigere 49 62 oppsigelser til Arbeidsretten 50 Drømmen om ei framtid i Norge FASTE SPALTER 6 Aktuelt 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Digital ledelse er annerledes 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Tung lidenskap Ønsker ikke statlig barnehagetilsyn Fagforbundet er skeptisk til regjeringens forslag om å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehagene. Mannsdominert IKT-bransje IKT i kommunene preges av for få kvinner og for mye driftsarbeid, mener Kirsti Kierulf, tidligere leder for KommIT. Men i 2015 kommer avatarene, advarer hun! Får i gang blodomløpet Balansebrett, tredemølle og vippestoler bidrar til å få i gang blodsirkulasjonen og til å øke trivselen på kontoret. Digital ledelse Hvordan vi velger å løse oppgaver, kan være et konkurransefortrinn. Digitale ressurser kan bidra til effektivitet og dermed bedre tjenester, mener fokusforfatter Helga Bognø. INNHOLD 10 18 Tema Ny Nei til EU-leder Kathrine Kleveland er ny leder i Nei til EU. Hun er en sterk dame fra Norges kjøkkenhage, Vestfold, med kristen bakgrunn og sosialt engasjement. Hun elsker resultater og setter gjerne i gang store prosjekter. Lønnstaper etter privatisering Vanitha Thayaparan jobber som hjelpepleier på et privatdrevet alders- og sykehjem. Med 14 års ansiennitet og fagutdanning tjener hun nesten 90.000 kroner mindre enn en tilsvarende ansatt i Oslo kommune. 20 Foto: Christian Clausen Foto: June Witzøe Nå kan du kreve å få den stillingsprosenten du faktisk har jobbet det siste året. Piman Rashed Goma får hjelp av hovedtillitsvalgt Pål Hauge Christiansen til å kreve større stilling. DELTIDSANSATTE KAN KREVE STØRRE STILLING Foto: Erik M Sundt Foto: Tri Nguyen Dinh fbaargang2015 fbseksjonKON