4 < Fagbladet 2/2015 Fa gbladet møter ti av Flora kommunes 33 renholdere i Florahallen, rett i utkanten av Florø sentrum. Etter åtte år med frykt for privatisering hengende over seg, kan de endelig puste lettet ut. – Det føles veldig bra, nå kan vi forhåpentligvis få mer ro, sier renholder Liv Haukås. 60-åringen har vært bekymret for hva som kunne skjedd dersom renholdet hadde blitt satt ut til en privat aktør. Hun har vært redd for å miste opptjent pensjon. – I det siste har jeg leita etter andre jobber, men det er ikke lett for en på min alder å få ny jobb, erkjenner hun. Har levd med usikkerhet Kollega Anne-Marie Fagerstrøm (59) nikker samtykkende. Da saken kom opp i bystyret i slutten av januar, satt hun ringside. Høyre og Fremskrittspartiet stemte for privatisering, mens Venstres stemme mot ble avgjørende. – Det var en stor lettelse. Usikkerheten de siste årene har vært en stor påkjenning for mange av oss, sier Fagerstrøm. – Vi har vært usikre på om vi får pensjonen vi har tjent opp, ja, usikre på om vi i det hele tatt har en jobb, fortsetter hun. – Lang kamp Det startet i 2008. Da foreslo Arbeiderpartiet å konkurranseutsette renholdet i kommunen. Politikerne mente at de ville spare 250.000 kroner, men privatiseringen ble stanset. Tre år senere la Fremskrittspartiet fram et forslag om å konkurranseutsette renholdet. Nå har Fagforbundet nok en gang satt en stopper for privatiseringa som dagens borgerlige styre i kommunen fremmet forslag om. De har fryktet for både pensjonen og jobbene sine. Etter åtte år med usikkerhet, har nå bystyret i Flora sagt nei til å konkurranseutsette renholdernes arbeid. – reddet pensjonen STOPPET PRIVATISERING Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Foto: ODDLEIV APNESETH «Det er ikke lett for en på min alder å få ny jobb.» Renholder Liv Haukås fbaargang2015 fbseksjonKON