Fagbladet 2/2015 < 13 Kan havne i vikarpool – 1400 timer høres ut som et helt spesielt eksempel, og jeg vil gjerne ta en nærmere titt på det, sier Nina Tangnæs Grønvold, kommunalsjef for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Hun kan ikke kommentere Pimans sak uten å ha satt seg inn i den. – Dette er en ny regel vi ikke har erfaring med fra tidligere. Nå skal vi ta imot kravene og se på hver enkelt sak, sier Tangnæs Grønvold. – Forsvarlig grunnbemanning Fredrikstad kommune har det siste året ansatt medarbeidere i faste stillinger i helse- og velferdssektoren som skal jobbe der det er bruk for ekstra personell, slik at kommunen kan redusere innleie av vikarer utenfra. – De som nå legger inn krav om større stilling, og som har rett til det, vil sannsynligvis bli tilknyttet en av disse ressursenhetene, sier kommunalsjefen. – Er det ikke et tegn på at grunnbemanningen er for dårlig når så mange deltidsansatte jobber mye ekstra? – Vi mener vi har en forsvarlig grunnbemanning ut fra det loven krever, men det er ikke til å legge skjul på at vi har stramme budsjetter å forholde oss til. Ressursenhetene er et av tiltakene for å få fl ere over på heltid eller i større stillinger, sier Tangnæs Grønvold. «Det er ganske ubehagelig. Jeg vet aldri når jeg får vakter, og det blir derfor vanskelig å planlegge dagene.» > fbaargang2015 fbseksjonKON