Fagbladet 2/2015 < 17 – Har misforstått Etter at bystyret i Trondheim vedtok at kommunen skal følge dagens regler for midlertidige ansettelser, mener statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) at bystyret må ha misforstått regjeringens forslag til endringer. – Kommunen står selvsagt helt fritt til å definere din arbeidsgiverpolitikk, men vedtaket baserer seg på åpenbart feil premisser. Faste stillinger er fortsatt hovedregelen i lovforslaget, og det blir heller ikke åpnet for at løpende permanente arbeidsoppgaver kan løses av midlertidige, sier Dahlberg til adressa.no. Han sier det er lagt inn mange begrensninger i lovforslaget, slik at ingen arbeidsgivere skal kunne misbruke midlertidig arbeidskraft. Dahlberg mener vetaket brukes i en politisk kamp for regjeringens forslag. NEI TIL UTVIDET MIDLERTIDIGHET: Rødt-leder Bjørnar Moxnes (t.h.) har startet en kampanje for å få flest mulig kommuner og fylker til å forplikte seg til å følge dagens ansettelsesregler uavhengig av hva Stortinget måtte vedta av endringer. Foto: Sissel M. Rasmussen LO-leder Gerd Kristiansen roser derimot vedtaket i Trondheim, og hun håper flere kommuner følger etter. Det samme gjør Rødt-lederen. – Om bare seks år vil Norge mangle over 11.000 lærere, og i 2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innenfor pleieog omsorgsyrkene hvis dagens utvikling fortsetter. – Da er det ikke mer midlertidighet vi trenger, men seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte verdige lønns- og arbeidsvilkår – ikke minst i offentlig sektor der det er spesielt viktig å rekruttere mange dyktige fagfolk i årene som kommer, sier Bjørnar Moxnes. Han håper mange kommuner som mulig tar stilling til saken, og helst før høstens lokalvalg. – Da vil både innbyggere og ansatte få en oversikt over hvor deres lokalpolitikere står i spørsmålet om midlertidige ansettelser, sier Moxnes. fbaargang2015 fbseksjonKON