Fagbladet 2/2015 < 19 bety 40.000–60.000 kroner i året. For en sykepleier 80.000, ifølge Svenning. NHO-avtalen gir et kronetillegg for kvelds- og nattvakter som er langt lavere. – Totalt sett har mange sluttet fordi lønna svekkes, sier han, og legger til at kommunen på denne måten får tilbake mange dyktige folk som ikke aksepterer ei lønn som sakker akterut. Flere tillegg Siri Follerås forteller at tilleggene for en hjelpepleier kan utgjøre 6000–7000 kroner i måneden. Helgetilleggene i kommunene er generelt sett også høyere enn hos private aktører. Ved fjorårets oppgjør kom de ansatte i det offentlige bedre ut enn ved de private institusjonene. Foto: Tri Nguyen Dinh Jo lenger du har vært konkurranseutsatt, jo mer taper du. Siri Follerås, Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo. – Hjelpepleiere i Oslo kommune fikk 8500 kroner, mot 7000 i det private. I det lokale oppgjøret ved Aleris-sykehjemmene var spriket mellom tilbud og krav så stort at vi brøyt forhandlingene, forteller Svenning. Kjenner seg ikke igjen Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Geir Lægreid, kjenner seg ikke igjen i en beskrivelse som forteller om store lønnsforskjeller. Han viser til at Aleris er på tariffavtalen mellom NHO og Fagforbundet. – Det kan være noen ulikheter, men ubekvemstilleggene har økt, sier han til LO-Aktuelt. – Ansatte på Lambertseter ligger ifølge hovedtillitsvalgt mer enn 50.000 kroner lavere enn på Uranienborghjemmet. Tyder ikke det på at de som har vært konkurranseutsatt over en lengre periode, har sakket akterut? – Aleris Lambertseter er i en litt spesiell situasjon. Vi overtok her etter et annet privat selskap. Men Lambertseter har hatt en bedre utvikling nå. – Tillitsvalgte forteller at det ikke er tilfelle, og at det er brudd i de lokale forhandlingene? – Det er riktig, men de har likevel fått noe i fjor også, sier direktøren. Han viser til at målet er at sykehjemmene skal ligge på samme lønnsnivå, men ser ikke bort fra at enkeltpersoner kan ligge lavere. Aleris-direktøren er ikke enig i at mange har sluttet, og viser til at 8 av 200 på Uranienborghjemmet har sluttet i løpet av halvannet år. – De ansatte mister kveldstillegget på 40 prosent når NHO-avtalen overtar? – Det er andre typer tillegg på NHO-overenskomsten. – Men de tillitsvalgte sier at disse er langt dårligere? – Det er litt forskjellig. Vi sammenlikner oss med KS, sier direktør Geir Lægreid. Lønnsta per : – Jeg syns det er veldig urettferdig at jeg skal tjene så mye mindre når jeg gjør samme jobb, sier Vanitha Thayaparan. fbaargang2015 fbseksjonKON