Fagbladet 2/2015 < 27 Kontor og administrasjon «Å vere ein god rollemodell og rettleiar er ikkje alltid lett, men ofte er det den eine trygge vaksne som får ungdomar på rett spor.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth K Hadde forventet forslag til ny lov Fagforbundet er skeptisk til å endre enkelte paragrafer i barnehageloven, og hadde forventet et helt nytt lovforslag på høring. Side 28 K Nye teknologiske løsninger Rådmannen i Giske kommune mener velferdsteknologi vil stille krav til endring hos brukere, pårørende og ansatte. – Omstillingen blir en stor utfordring framover, sier Marit Elisabeth Larssen. Side 30 K Digitale utfordringer FOKUS: Den digitale utviklingen stiller store krav til dagens ledere. Men fortsatt er det folk som sørger for offentlige tjenester, ikke teknologien eller digitale produkter, skriver fokusforfatter Helga Bognø. Side 36 Går mens de jobber Kontorjobben trenger ikke være stillesittende. Gåmølla gjør det mulig å gå mens de får unna kontorarbeidet. Side 32 Foto: Jan Tveita fbaargang2015 fbseksjonKON