28 < Fagbladet 2/2015 KONTOR OG ADMINSTRASJON Personalansatte ønsker mer strategisk arbeid HR-avdelinger og linjeledere er uenig om hva personalarbeid bør innebære. HR-folk vil jobbe mer strategisk, mens linjeledere mener det administrative er viktigst, ifølge den årlige HR-undersøkelsen til HR-Norge og EY. – Jeg kjenner meg igjen i problemstillingen, sier Trygve Fætten, nestleder i Fagforbundets faggruppe for personalansatte. Han jobber som personalrådgiver i Trondheim kommune. Vil bidra til utvikling – HR-folk ønsker å være med på å prege utviklingen i organisasjonen og ser kompetansen til de ansatte som en viktig ressurs. Det er det som ligger i begrepet human resources (HR), sier Fætten. – Linjelederne ser helst at HR-folka holder seg til lønnskjøring og tradisjonelt personalarbeid. De opp - fatter rollen forskjellig, legger han til. Han er glad for at HRNorge setter søkelys på dette som et ledd i å øke statusen til personalarbeid i organisasjonene. – Flesteparten av Fagforbundets medlemmer som jobber med personalsaker, jobber ikke med strategiske avgjørelser, sier Fætten. Langsiktige mål Å ha en personalarbeider som tenker på langsiktige mål, er en ny måte å tenke på, ifølge Fætten. I virksomhetene og i de kommunale enhetene er det linjelederne som har personalansvaret, og så har de merkantilt ansatte som utfører personaloppgavene, ifølge Fætten. – Det er sjelden en egen stilling avsatt til faglig ledelse av personalarbeidet. Sykefraværsoppfølging gjøres av linjeleder eller enhetsleder, som opplever at de ikke har nok tid fordi de har så mange andre oppgaver. – Bli mer synlig HR Norge sier i en pressemelding at undersøkelsen også viser hvordan HR kan ta en aktiv rolle for å bli mer synlig i virksomheten og øke sin kompetanse. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN VIL PLANLEGGE: Personalansatte vil jobbe mer strategisk, mens linjeledere fortsatt mener det administrative er viktigst, viser en undersøkelse gjort av HR Norge og EY. Skeptisk til å endre barnehageloven Kunnskapsdepartementet ønsker at Fylkesmannen får mulighet til å føre tilsyn med barnehagene. Fagforbundet er ikke enig. Regjeringen ønsker å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. I høringsnotatet skriver Kunnskapsdepartementet at kommunene er godkjennings- og tilsynsmyndighet for private barnehager, samtidig som de selv eier barnehager. Ved å gi fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn, opprettes dermed et uavhengig tilsynsorgan. Fagforbundet ønsker ikke et eget barnehagetilsyn. I stedet mener forbundet at kommunene skal ha dette ansvaret, og at Fylkesmannens oppgave er å passe på at kommunene utfører oppgaven sin som barnehagemyndighet slik den er pålagt etter barnehageloven. Tekst: PER FLAKSTAD Noen trenger ekstra støtte Dårlig selvfølelse, psykiske problemer og ensomhet er viktige faktorer til at ungdom faller utenfor, ifølge en ny forskningsrapport fra Sintef. – Noen har vært utsatt for mobbing, eller det kan være unge med ulike diagnoser. Det er snakk om ungdom som utvikler seg litt i feil retning og som kanskje ikke klarer å følge det vanlige løpet med undervisning, sier Øyvind Spjotvold, rådgiver på Nav Heimdal. – Det er ikke det at de ikke vil gjøre noe, men de trenger ganske mye veiledning, legger han til. Spjotvold har jobbet med frafallselever i videregående skole i Heimdal, og han er en av 100 Nav-ansatte som er intervjuet til forskningsrapporten Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag. I tilegg til å intervjue de ansatte, ble det foretatt en spørreundersøkelse blant 600 Nav-brukere i alderen 16–29 år. NBM Illustrasjonsfoto: colourbox Trygve Fætten, i faggruppa for per sonalansatte. fbaargang2015 fbseksjonKON