30 < Fagbladet 2/2015 – Mannfolka dirigerer Tidligere sjef for Norges største IKT-avdeling kaller seg for teknologifeminist. Hun vil ha fl ere kvinner inn i IKT-bransjen. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT Da Kirsti Kierulf begynte å jobbe med IKT på 70-tallet, var hun en av svært få kvinner i bransjen. – Altfor lite har skjedd siden da, sier hun. Mannsdominansen er ifølge henne bransjens største utfordring. – Det er helt utrolig at en så ekstremt kvinnedominert sektor har en så mannsdominert IKTsektor, sier Kierulf om kvinneandelen blant de 2500 personene som jobber med teknologi i kommunene. Fram til desember 2014 ledet Kierulf KommIT, KS sitt program for IKT-samordning i kommune - sek toren. Kierulf vil kvotere jenter inn på statlig fi nansierte teknologistudier. – De tekniske leverandørene som har skjønt at de må ansette kvinner, er vinnere på markedet, fortsetter Kierulf. Hun tror mange av teknologiløsningene innenfor helse og omsorg hadde vært annerledes hvis teknologien hadde vært dominert av kvinner. Ønsker teknologiepidemi Det er ikke bare når det gjelder kjønnsbalansen at Kierulf vil ha framgang. Hun skulle helst sett at kommunene blir angrepet av en teknologiepidemi. – Det er trist at så mange fl inke folk må bruke så mye tid på kjedelige oppgaver som drift. Vi er altfor redd for å slippe serveren og skriveren, sier Kierulf. Hun vil ha mer av den typen teknologiutvikling som gjør innbyggerne selvhjulpne, og bruker servicesektoren som eksempel. – Folk går ikke til et reisebyrå for å bestille ferien. Vi går på nett og bestiller vår egen fl yreise. Og på fl yplassen sjekker vi inn bagasjen selv for å slippe kø, sier hun og legger til: – Kommunene er ikke helt der når de møter innbyggerne. – Vil ikke før vi må Mens teknologi utvikler seg raskt i de landene som er tvunget til å fi nne nye løsninger, ligger Norge etter fordi vi fortsatt har nok penger til å vente med å innføre ny teknologi, mener Kierulf. – Men vi har ikke råd til å vente for alltid, legger hun til. Hun mener det haster med å skape arbeidsrom for at brukere og ansatte skal få lyst til å endre seg. – Det er gitt et for stort rom for å være skeptisk til teknologien, særlig i offentlig sektor. Omsorgsteknologi er på full fart inn, men endringsarbeidet mellom ansatte, pårørende og kommuneledelsen er ikke ordentlig i gang, sier Kierulf. Hun tror trepartssamarbeidet i kommunen blir nyttig når nye teknologiske løsninger skal innføres i helsesektoren, og mener brukerne og de pårørende også må trekkes inn. – Folk må føle seg trygg på at de ikke blir uten arbeid med den nye teknologien, avslutter Kierulf. I IKT-bransjen i Norge er kun 19 prosent kvinner, og majoriteten av dem jobber ikke direkte med IKT-relaterte oppgaver. TNS Gallup KommIT Program for IKT-samordning i kommunesektoren i regi av Kommunesektorens organisasjon. Programmet startet i 2012 for å samordne behovene i kommunene med IKT-satsingene på statlig nivå. Programmet evalueres i år. TEKNOLOGIFEMINIST: Kirsti Kierulf ønsker fl ere jenter inn i IKT-stillinger i kommunen. fbaargang2015 fbseksjonKON