Fagbladet 2/2015 < 31 NY TEKNOLOGI: Det blir en utfordring framover å innstille brukere, pårørende og tjenesteytere på endringene som kommer med velferdsteknologi, sier Marit Elisabeth Larssen, rådmann i Giske kommune. Kierulfs varsler for 2015 Følg med på sensorer Hvordan kan denne teknologien brukes i kommunen? Dette er billig og kan være overalt, for eksempel som kontaktløs betaling via mobiltelefoner i servicesektoren. Se opp for avatarer Hvordan kan kommunen utvikle virtuelle «varme» hender. Mange syns det er helt greit å få hjelp av en virtuell «Anna» når de handler på IKEA. Hvordan kan dette overføres til kommunale tjenester? Bruk data og dataanalyse IKT-ansatte samler inn masse data som kan hjelpe dem som styrer kommunen med å lage nye og bedre tjenester. IKT-ansatte må følge med på hva som er lovpålagt og hvor stort handlingsrommet er for å bruke data. Husk at informasjonen kan slettes. Teknologi kan erstatte kommunale tjenester Velferdsteknologi vil påvirke tjenestene og behovet for tjenester framover, mener rådmannen i Giske kommune. – Velferdsteknologi er på full fart inn i helseog omsorgstjenestene. Utfordringen blir å innstille brukere, pårørende og tjenesteytere på denne endringen, sier Marit Elisabeth Larssen, rådmann i Giske kommune. Ny teknolgi vil både påvirke nåværende tjenester og endre behovet for tjenester framover, mener hun. – Velferdsteknologi vil bli et supplement til, og delvis erstatte kommunal tjenesteyting, fortsetter hun. Kvinner bruker IKT Når det gjelder kjønnsfordelingen innen IKTarbeidet i kommunen, understreker Larssen at det er en vesentlig forskjell på å være god på teknologi og god digitalt. – IKT som teknologi er mannsdominert. Men bruken av IKT i kommunen er kvinnedominert, sier rådmannen. Hun trekker fram skole og barnehage som eksempler hvor kvinner jobber digitalt. Mer blir digitalt I forhold til digitalisering i kommunene, mener Larssen den viktigste jobben er gjort, men det er den som ingen ser: infrastrukturen. – Vi har fått digitalt førstevalg i kommunikasjonen med innbyggerne og digitalisert løsninger for plan og bygg, sier Larssen. – Eierskapet til nye løsninger må ligge i kommunen, slik at leverandørene forholder seg til oss, avslutter rådmann Marit Elisabeth Larssen. fbaargang2015 fbseksjonKON