Fagbladet 2/2015 < 33 Tekst og foto: Jan Tveita Noen går, noen står og noen vipper på stolen. Du trenger ikke sitte stille selv om du jobber på kontor. Jobben blir til mens hun går PC-arbeid og telefoner tar jeg mens jeg går, jeg klarer fint å konsentrere meg om jobben samtidig, sier advokatfullmektig Silje I. Kalsaas hos Gille advokater i Oslo. Flere av kollegene hennes har brukt gåmølla lenge. Førstemann på kontoret som tok gåmølla i bruk, var advokatkollega Kristian Foss. Han går mellom 10 og 18 kilometer hver dag – inne på kontoret. – Målet mitt er å tilbakelegge fem kilometer hver dag, sier Kalsaas. Dette utgjør omtrent to–tre timers gange. Enkel å bruke Hun er positivt overrasket over hvor enkelt det er å bruke gåmølla i jobben. – Nå tenker jeg ikke på at jeg går og jobber i det hele tatt, sier hun. Kalsaas hadde hev- og senkpult før hun fikk gåmølla, men innrømmer at hun ikke var så flink til å arbeide stående som hun burde være. – Jeg syns faktisk det er lettere å gå og jobbe enn å stå stille, konstaterer hun. – Dessuten blir jeg ikke like trøtt på slutten av arbeidsdagen som før. Det klarner rett og slett hodet å reise seg opp og gå istedenfor å sige ned i kontorstolen. Blir jeg stiv i beina av all gåingen, setter jeg meg bare litt ned. Bra for gravide I tillegg kommer at hun er gravid: – Derfor er det spesielt viktig å bevege seg mye istedenfor å sitte stille hele arbeidsdagen. Jeg kommer dessuten trolig til å klare å jobbe lenger før jeg går ut i svangerskapspermisjon, mener hun. Advokatfullmektigen har stor tro på at hun vil fortsette å bruke gåmølla på jobb: – Bare når jeg skal skrive noe for hånd, må jeg sette meg ned, avslutter Silje I. Kalsaas. Står for ryggens skyld I Norges Parkinsonforbund jobbes det aktivt – ved hev- og senkpult og stående på fotbrett. – Vi skiftet til hev- og senkpulter på kontoret sist sommer, opplyser generalsekretær Magne Wang Fredriksen i Norges Parkinsonforbund. Da hadde jeg allerede fått brettet jeg nå står og jobber på, tilføyer han. Siden den gang har Fredriksen stort sett stått og arbeidet – i alle fall store deler av arbeidsdagen: – Fotbrettet er med på å avlaste og gjør at jeg kan stå og arbeide ved pc-en store deler av dagen, sier han. Sagt på en annen måte: Brettet er en bidragsyter til at jeg kommer meg opp og står i jobben. Ryggprolaps For det er ikke likegyldig hvilken måte Magne Wang Fredriksen jobber på: – Jeg har slitt med ryggproblemer. For en del år siden fikk jeg en prolaps. Jeg kan ennå ikke si noe sikkert om langtidseffekten av denne måten å jobbe på, så dette er jeg spent på. Fredriksen har alltid likt å trene, og han tror det hjelper å aktivisere rygg-, mage- og bukBALAN SERER: Thyra Kirkenes mener fotbrettet motiverer til mer stående jobbing på kontoret. GÅMØLLE: Silje I. Kalsaas går flere kilometer mens hun jobber. < fbaargang2015 fbseksjonKON