34 < Fagbladet 2/2015 LÆR DEG Å STILLE INN STOLEN Studier om sitting viser at det er avgjørende å lære seg stolens innstillinger for å redusere den negative effekten av stillesitting. Ergonomiske kontorstoler har ofte mange forskjellige funksjoner som – hvis de brukes riktig – gir en variert og oppreist sittestilling. BRUK VIPPEFUNKSJONEN Kroppen er sårbar for det som er statisk og fastlåst. Ved å låse opp vippefunksjonen og stille inn riktig motstand, får du en variert sittestilling som aktiverer musklene i kroppen og beina. Aktive muskler øker blodsirkulasjonen og trivsel, og dermed reduseres stivhet og smerte. SITT OPPREIST En stående kroppsholdning er det mest naturlige for oss mennesker. Derfor er det viktig å forsøke å søke en oppreist stilling selv når vi sitter. Det lindrer muskler og forbedrer pusten. IKKE SITT STILLE! Sving på stolen, dra opp det ene beinet under deg eller rør på føttene. Alle mulige sittestillinger som du er kom fortabel i, er fi ne. Vi er skapt til å være i bevegelse, og det gjør det vanskelig å holde en ideell oppreist sittestilling over en lengre periode. RØR PÅ DEG MINST HVER TIME Det er viktig å bevege seg for å holde sirkulasjonen i gang og aktivere musklene. Etter en times sitting har du brukt opp den tida du kan sitte, uten at det får negative konsekvenser. Men du trenger ikke et avansert treningsprogram – gå og ta et glass vann, gå mens du snakker i telefonen, hent en perm fra den andre siden av kontoret, osv. Prøv å dele dagen inn i halvtimesperioder. Etter hver stillesittende periode belønner du kroppen ved å røre på deg. Kilde: Scandinavian business seating Sitter fi nt i det Statkraft la ned mye arbeid i å velge de rette kontormøblene da de skulle inn i nytt bygg. – Mye skulle på plass da hovedkontoret ble utvidet med et nybygg i 2013. Spørsmålet var hva virksomheten skulle velge av kontormøbler og annet utstyr til de nye kontorarbeidsplassene, sier Annette Molden, leder for Facility Services i Statkraft på Lilleaker i Oslo. Mye prøvd ut – Vi hadde en anbudsrunde med fl ere leverandører, og vi lånte mange forskjellige stoler til utprøving. Vi valgte ut en testgruppe med ansatte som fi kk utdelt et evalueringsskjema før de gikk i gang med å teste de forskjellige stolene. – De fl este brukerne valgte den samme kontorstolen som ble anbefalt av fysioterapeuten vår, sier Molden. Dette gjorde beslutningen enkel, og vi kjøpte inn rundt 300 like stoler, opplyser hun. Lett å justere Ifølge Molden er dette en stol som er lett å justere og lett å stille inn individuelt. Dette gir gode muligheter for å variere sittestillingen. – Det er viktig å vite hvordan du stiller inn kontorstolen riktig, understreker hun. Derfor var fysioterapeuten på besøk hos alle brukerne for å veilede dem. – Noen sliter fremdeles litt med å stille inn stolen, men det skyldes ofte at de ikke har lest veiledningen. I tillegg bør du ha brukt stolen i tre uker for å bli godt kjent med den, mener Molden. Stol for aktiv sitting – Er ikke parolen i dag at vi skal stå og jobbe på kontoret? – Tanken bak en kontorstol med individuelt justerbare funksjoner er at den gir gode muligheter for variasjon i stillesitting, og dermed reduserer den helserisikoen forbundet med å sitte stille hele tida, forklarer Molden. – I tillegg har alle kontoransatte hos oss hev- og senkpult, og dermed muligheten til å variere arbeidsstilling ved å stå og jobbe også, svarer Molden. Mange som sliter med ryggproblemer, står gjerne det meste av arbeidstida. hulemuskulatur på den måten du gjør ved å stå og jobbe aktivt. Alle ville stå – Tidligere sto vi ikke mens vi jobbet i det hele tatt, supplerer assisterende generalsekretær Thyra Kirkenes. Hun deler kontor med Magne Wang Fredriksen, og mener fotbrettet motiverer folk til å bruke hev- og senkpultene. I Norges Parkinsonforbund er det sju ansatte. Alle sju ville beholde brettet etter prøveperioden, men det er ikke alle som bruker det like mye. – Enkelte sitter fremdeles og jobber mesteparten av dagen, sier Fredriksen, som tror at variasjon i arbeidsmåte er den mest effektive måten å unngå helseplager på. – Ved å variere mellom å stå og sitte, belaster du kroppen ulikt gjennom arbeidsdagen. Da unngår du samtidig helseplager som følge av ensidig og stillesittende jobbing, mener han. SiTTeR GODT: inger Johanne nereng er verneombud på itavdelingen. Hun er godt fornøyd med stolen som kan utstyres med hodestøtte og armlener. Enkle tips for aktiv sitting Artikkelen har tidligere stått på trykk i HMS magasinet fbaargang2015 fbseksjonKON