Fagbladet 2/2015 < 47 ut på anbud skal revurderes ved hver nye runde, ifølge vedtaket om konkurranseutsetting fra 1998 (1-98). – Det blir interessant å se om dette vedtaket blir respektert når de tre store skjøtselskontraktene settes ut på anbud i år, sier Strømsnes. – Noe er bedre i egenregi – Vi ansatte er ikke interessert i å rekommunalisere kun for prinsippets skyld, men en del oppgaver er billigere og bedre i egenregi. Da kan det være fornuftig, påpeker Strømsnes, som i dag er leder for Fagforbundet Tekniske fagforening i Oslo. Ansatte og tillitsvalgte har lenge hevdet at konkurranseutsatte parker er dyrere å drifte, mens eventuell kvalitetsøkning eller redusert kvalitet har vært omstridt. Debatten om parker og trær i Oslo har vært ladet og til tider fylt med sterke påstander. Strømsnes avviser at dette kun er fordi de er stengt ute fra å gjøre jobben mens private overtar. – Når ansatte reagerer, så er det først og fremst fordi vi alle ønsker best mulig tjenester for byens befolkning, sier han. Skulle bli bedre og billigere Det politiske målet for å sette parkdrift ut på anbud var «bedre og billigere tjenester». – Utgangspunktet var å bestille samme standard som kommunen hadde hatt med drift i egenregi. I ettertid har vi ut fra strategiske valg og prisutvikling valgt å gå opp eller ned i standard på ulike oppgaver og områder. Siden parker, friområder og trær ikke er statiske, er det vanskelig å vurdere dagens standard opp mot tidligere standard, sier kommunaldirektør Eivind Tandberg. Han påpeker at konklusjonene fra Asplan Viak ble gjort etter bare to års drift, og at det i dag er Bymiljøetaten som har ansvaret for å utarbeide anbudene, etter at Friluftsetaten ble en del av denne. – Dette har bidratt til å profesjonalisere arbeidet med anbudsutsetting og vil trolig medføre bedre anbud om driften av parkene, skriver Eivind Tandberg. colourbox.com I tillegg kommer: Utarbeidelse av anbud i Bymiljøetaten. 5 ansatte til å følge opp kontraktene. 5 ansatte til å kontrollere utføring. 9 ansatte i Ruskenpatrulje. 12 ansatte i vedlikeholdsgruppe. Seks skjøtselskontrakter 28,5 mill. Fortløpende regningsarbeider 13,2 mill. Faste kontrakter for trær 4,3 mill. Fortløpende kontrakter for trær 4,8 mill. DETTE SKAL OSLO BRUKE Etter at Oslo kommune avviklet egendrif t av parkområder og kjøper inn tjenestene etter anbud, er følgende på budsjettet for 2015: fbaargang2015 fbseksjonKON