52 < Fagbladet 2/2015 Helsearbeidere forsvinner At de unge forsvinner så fort de er ferdig utdannet, bekymrer lederen for Sykepleierforbundet i landet, Lucyna Dargiewicz. Polen taper både kompetanse og penger, mener hun. – Vi sender ut ferdige produkter, og selv sitter vi bare igjen med regninga. Det er beklagelig, sier Dargiewicz. Av rundt 300.000 sykepleiere som er utdannet de siste årene, jobber bare to av tre som sykepleiere i Polen. – Resten jobber enten med noe annet, eller så har de emigrert, sier Dargiewicz. Tall fra OECD viser at Polen i 2009 hadde 5,2 sykepleiere i arbeid per 1000 innbyggere, mens Norge hadde 14,2. – Vi utdanner for få. Vi har kapasitet til å ta imot fl ere studenter, men lønna er så dårlig at få velger dette yrket, sier hun. – Mange er ikke klar over kulturforskjellene Izabela Krepsztul Zaluska er lærer ved den norske språkskolen. Det er med blandede følelser hun hjelper godt utdannede polakker med å skape ei framtid utenfor hjemlandets grenser. Selv har hun studert norsk språk og litteratur ved Universitetet i Tromsø. Zaluska ville imidlertid ikke bli i Norge. – Etter å ha bodd i Norge i noen år, fant jeg ut at jeg ikke ville likt det. Nordmenn er for innesluttet, sier hun og trekker på smilebåndet. Hun tror mange av polakkene som reiser ut, ikke er klar over kulturforskjellene. – Det er noe jeg prøver å forberede elevene mine på, sier Zaluska. Søker lykken i Norge Men kulturforskjeller ser ikke ut til å dempe unge polakkers eventyrlyst. En polsk arbeider tjener i gjennomsnitt 7200 kroner i måneden, og kan dermed tjene det mangedobbelte i et land som Norge. Det frister mange. – Jeg ønsker å jobbe med psykisk utviklingshemmede, sier sosialpsykolog Hanna Manterys, som regner med å være i Norge i minst ett år. Høyere lønn er en viktig grunn til at hun nå vil reise. – Pengene betyr selvsagt en del. Her i Polen er det vanskelig for oss akademikere. En venn av meg er også psykolog. Han får seg ikke engang en sekretærstilling, forteller hun. Å fl ytte til Norge er imidlertid et stort skritt å ta. – Min mor gråter. Det er problematisk for meg å reise, men jeg ønsker å praktisere faget, sier Manterys. West 15O of Greenwich 0O Longitude East 15O of Greenwich 30O East 45O East ARCTIC CIRCLE Polsk arbeidsutvandring • Over 2 millioner polakker har reist som arbeidsinnvandrere til vest-europeiske land etter 2004. • Det bor 84.000 polakker i Norge pr. 1. januar 2014. • Polakker var den største gruppen som innvandret til Norge i 2013. Da kom 9000 polakker til Norge. Kilde: SSB og Central Statistical Offi ce of Poland «Vi sender ut ferdige produkter, og selv sitter vi bare igjen med regninga. Det er beklagelig.» LUCINA DARGIEWICZ POLSK ARBEIDSUTVANDRING fbaargang2015 fbseksjonKON