2 < Fagbladet 2/2015 30 32 36 29 4 Stoppet privatisering – reddet pensjonen 10 TEMA: Nye muligheter for deltidsansatte 16 Nekter å følge ny arbeidsmiljølov 18 Taper grovt på å jobbe på privat sykehjem 20 PORTRETTET: Kathrine Kleveland 26 Meldte seg ut av Frp 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Ut og lek! 46 Aner ikke om det ble billigere 49 62 oppsigelser til Arbeidsretten 50 Drømmen om ei framtid i Norge FASTE SPALTER 6 Aktuelt 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Humanitær ingeniørkompetanse 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Tung lidenskap Kommunale bygg forfaller Svært mange kommuner mangler oversikt over tilstanden for sine bygg og eiendommer. Enda fl ere mangler en plan for vedlikehold, ifølge en undersøkelse fra Difi . Økt arbeidsglede og kvalitet I Hedmark tar fl ere arbeidsplasser i bruk kvalitetssystemet Insta 800 for renhold. Bjørn Otto Ødegård i Fagforbundet Hedmark hilser renholdsstandarden velkommen. Frognerparken i privat drift Oslo kommune har satt av 51 millioner kroner til å kjøpe inn tjenester for å vedlikeholde byens parker og trær. Vedlikehold av Frognerparken er en av de store kontraktene med et privat fi rma. Ingeniører som redder liv Bistandsbransjen trenger ingeniører med multikulturell forståelse og tverrfaglig kompetanse, skriver fokusforfatter Bjørn Nissen, leder i Ingeniører Uten Grenser Norge. INNHOLD 10 18 Tema Ny Nei til EU-leder Kathrine Kleveland er ny leder i Nei til EU. Hun er en sterk dame fra Norges kjøkkenhage, Vestfold, med kristen bakgrunn og sosialt engasjement. Hun elsker resultater og setter gjerne i gang store prosjekter. Lønnstaper etter privatisering Vanitha Thayaparan jobber som hjelpepleier på et privatdrevet alders- og sykehjem. Med 14 års ansiennitet og fagutdanning tjener hun nesten 90.000 kroner mindre enn en tilsvarende ansatt i Oslo kommune. 20 Foto: Christian Clausen Foto: June Witzøe Nå kan du kreve å få den stillingsprosenten du faktisk har jobbet det siste året. Piman Rashed Goma får hjelp av hovedtillitsvalgt Pål Hauge Christiansen til å kreve større stilling. DELTIDSANSATTE KAN KREVE STØRRE STILLING Foto: Tri Nguyen Dinh Foto: Bjørn Kvål fbaargang2015 fbseksjonSAM