8 < Fagbladet 2/2015 AKTUELT Offentlige innkjøp for 430 milliarder Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 432 milliarder kroner i 2013. Dette er rundt 34 milliarder mer enn i 2012. Offentlige innkjøp utgjør om lag 14 prosent av bruttonasjonalproduktet, melder Statistisk sentralbyrå. Byer i Norge Det er nå 103 byer pluss en bergstad i Norge, dvs. byer eller tettsteder som kommunen etter politisk vedtak betegner som by. Kravet i kommuneloven er mer enn 5000 innbyggere og et bymessig tettsted med handelsog servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse. SITATER FRA NETT Mellomoppgjøret nærmer seg Før påske skal LO og NHO etter planen være i mål med årets mellomoppgjør. Kommuneoppgjøret starter 23. april. Ved fjorårets hovedoppgjør var LOs krav å «sikre medlemmenes kjøpekraft». Dette blir også kravet i årets mellomoppgjør. – Vi ser at det ikke kommer noen lønnsfest i år, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Aftenposten. 16. mars er avtalt startdato for mellomoppgjøret mellom LO og NHO. Etter planen skal det være ferdig før påske. Dette oppgjøret legger i stor grad premissene for resultatene i de andre oppgjørene som følger etter. 23. april starter oppgjøret mellom LO Kommune og de andre organisasjonene som organiserer arbeidstakere i kommunesektoren og kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS. LOs krav om å sikre medlemmenes kjøpekraft i fjor ble oppfylt. Ifølge SSBs tall over lønnsutviklingen steg lønningene med 3,5 prosent i gjennomsnitt i fjor, mens prisveksten i samme tidsrom var på 2,1 prosent. Men samtidig viser SSB-tallene en tydelig forskjell mellom offentlig og privat sektor. Offentlig sektor hadde i gjennomsnitt en lønnsvekst på 2,3 prosent i fjor, mens privat sektor hadde en lønnsvekst på 4,0 prosent. FriFagbevegelse TARIFF: For første gang i historien er det to kvinner som leder delegasjonene når tariffoppgjøret mellom LO og NHO starter opp 16. mars, nemlig Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen. Å være vegetarianer er som å være avholdsmann i utdrikningslaget Komiker Jon Niklas Rønning Regjeringen vil med tiggerfor budet kriminalisere gode gjerninger. SV-leder Audun Lysbakken Folk løper på melkesyre mot uoppnåelige mål, og ender opp med stive liv. Sosialmedisiner Per Fugelli Foto: Geirmund Kronekursen truer barnebyen Fallet i oljeprisene, historisk lav kronekurs og svak dollar betyr at bidragene fra Fagforbundets faddere i forbundets SOS barneby i Angola ikke rekker like langt som før. Pengene dekker 80 prosent av driften, men nå trengs fl ere bidrag s ytere for å klare driftsutgiftene. Fylkeskontaktene var samlet i begynnelsen av februar for å diskutere hvordan fl ere barnebyfaddere kan verves. Foto: Håvard Sæbø fbaargang2015 fbseksjonSAM