14 < Fagbladet 2/2015 Fikk full stilling i Bærum I Bærum kommune fikk en deltidsansatt helsefagarbeider innvilget sitt krav om 100 prosent stilling allerede i januar. Kravet ble framsatt i midten av desember. Helsefagarbeideren var fra før ansatt i en 70 prosent stilling. – Vi har gått nøye gjennom lønnsslipper og timelister, og de viste at hun hadde jobbet rundt 100 prosent de siste 12 månedene, sier Bjørn M. Johnsen, leder av Fagforbundet i Bærum. Han forteller at de i fjor fikk gjennom over 40 krav om fast stilling eller økt stillingsprosent ved å bruke andre paragrafer i arbeidsmiljøloven. Johnsen er imidlertid glad for at §14-4 nå kan tas i bruk. – Den vil gjøre jobben lettere. Der står det tydelig at deltidsansatte har krav på den stillingsprosenten de faktisk har jobbet de siste 12 månedene. Nå bør det bli mindre diskusjon om hvor stor stillingsprosent den deltidsansatte skal ha, mener Johnsen. I pleie- og om sorgssektoren i kommunene jobber sju av ti deltid. 570+ 70 % Av 415.000 ansatte i norske kommuner, jobber over halv parten deltid. 50+50 % fbaargang2015 fbseksjonSAM