18 < Fagbladet 2/2015 Taper grovt Vanitha tjener 90.000 kroner mindre enn sine kollegaer som er offentlig ansatt. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN og TRI NGUYEN DINH A nsatte som jobber på konkurranseutsatte sykehjem i Oslo har blitt lønnstapere – og det er snakk om store summer, viser en undersøkelse LO-Aktuelt har gjort: Vanitha Thayaparan jobber som hjelpepleier på Aleris alders- og sykehjem. Med 14 års ansiennitet og fagutdanning tjener hun 174,60 kroner i timen. Det tilsvarer en årslønn på 329.000 kroner, nærmere 90.000 mindre enn en tilsvarende hjelpepleier i Oslo kommune. Hege Andersen jobber som hjelpepleier hos Aleris Kantarellen ved Mortensrud, kun få kilometer fra sin kollega på Lambertseter. Hun har 15 års ansiennitet og har 406.000 i året i grunnlønn. Selv om både Thayaparan og Andersen jobber hos Aleris, er lønnsforskjellen stor. Lambertseter har vært konkurranseutsatt i ni år, Kantarellen i et halvt år. – Når jeg ser lønna til mine kollegaer på Lambertseter, frykter jeg selv å bli lønnstaper på grunn av konkurranseutsetting. Jeg skal begynne å jobbe for Oslo kommune, sier Andersen, som i tillegg til bedre lønn også slipper å bli trukket to prosent i pensjon når hun blir offentlig ansatt. – Jeg syns det er veldig urettferdig at jeg skal tjene så mye mindre når jeg gjør samme jobb. Vi har kontaktet Fagforbundet, og vi håper de kan hjelpe oss, sier Thayaparan. Jo lengre privatisert, jo lavere lønn Lønna til hjelpepleierne på tre ulike Aleris-drevne sykehjem i Oslo varierer fra 322.000 til 406.000 kroner, avhengig av hvor lenge de har vært konkurranseutsatt. – Jo lenger du har vært konkurranseutsatt jo mer taper du, sier Siri Follerås, leder av Fagforbundet, Pleie og Omsorg, Oslo. Svekket lønnskraft Gjennomsnittslønna på Lambertseter sykehjem, som har vært drevet av det privateide Aleris i ni år, er 322.000 kroner i året. På Uranienborghjemmet, som ble overtatt av Aleris for halvannet år siden, er tilsvarende lønn 377.000 kroner, ifølge hovedtillitsvalgt for alle tre hjemmene, Ola Harald Svenning. På Kantarellen, som Aleris tok over 1. juni i fjor, er lønna 406.000 kroner. – Hadde vi fortsatt vært en kommunal virksomhet, hadde lønna vært 412.000 kroner, sier tillitsvalgt Trine Børresen ved Kantarellen. De ansatte der går på Oslo kommunes tariffavtale ut perioden – til 1. mai 2016, men ikke fullt og helt. Det var flere faser i det kommunale oppgjøret i fjor, og de ansatte ved Kantarellen var ikke omfattet av alt, ifølge Børresen. I de lokale lønnsforhandlingene med Aleris, er det nå brudd. Ola Harald Svenning har sett på lønnsvekst kontra prisvekst, og funnet ut at hans medlemmer på Lambertseter har tapt 4000 kroner i kjøpekraft siden 2009. Dårligere NHO-avtale Svenning, som selv jobber på Uranienborghjemmet i Oslo, forteller at tariffavtalen med NHO er langt dårligere enn den med kommunen. – Blant annet har vi mistet kvelds- og nattillegget på 40 prosent, sier han. Det varer fra klokka 17.00 til 06.00, og betyr mye for dem som har mye kvelds- og nattarbeid. For en hjelpepleier kan det på privatisering Foto: Tri Nguyen Dinh BYTTER JOBB: Hege Andersen bytter jobb fordi offentlig ansatte har bedre lønn. fbaargang2015 fbseksjonSAM