Samferdsel og teknisk Fagbladet 2/2015 < 27 Frognerparken på anbud igjen – Frognerparken er en svært krevende kontrakt, og det tar tid å jobbe seg inn i et slikt oppdrag. Det skulle ikke vært oss imot om anbudsperioden var lenger, sier ansatte i firmaet Steen og Lund. Side 32 Flere fra bil til buss Antall bussholdeplasser må halveres for å kunne øke hastigheten og redusere reisetida, mener Urbanet Analyse. – Avstanden fra reisemål til holdeplass er like viktig for at folk skal velge buss framfor bil, mener hovedtillitsvalgt i Nettbuss. Side 28 Vil hindre privatisering Ved å få flere til å ta i bruk Insta 800, håper Fagforbundet Hedmark at de kan hindre privatisering av renholdet i offentlige bygg. Side 30 Ingeniører krysser landegrensene FOKUS: Interesseorganisasjonen Ingeniører Uten Grenser ønsker å lindre nød gjennom bistand innenfor vann og sanitær, energi, IT, geologi og konstruksjon, skriver Bjørn Nissen, leder i Ingeniører Uten Grenser Norge. Side 36 «Fagforbundet tilbyr trygghet, samhold og solidaritet i et arbeidsliv som trues av stadig mer usikkerhet.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Foto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonSAM