28 < Fagbladet 2/2015 samferdsel og teknisk – Bekvemt for bussjåføren, men ikke for passasjerene – Færre holdeplasser gir bedre arbeidsforhold for oss sjåfører, men ikke nødvendigvis flere reisende. Det sier Ove Solberg, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Nettbuss og ansattes representant i konsernets ledelse, til debatten i kjølvannet av en rapport fra Urbanet Analyse, som myndighetene har fått utarbeidet i forbindelse med neste nasjonale transportplan. – Bussen må gå raskere Forskerne konkluderer med at det bør bli dobbelt så langt mellom holdeplassene. – Bussen må få opp farten. Ved å øke avstanden mellom holdeplassene for bybussen fra 300 til 600 meter, kan det øke hastigheten med 50 prosent. Det er viktig hvis kollektivtrafikken skal kunne konkurrere med bilene, sier leder av analysebyrået, Bård Norheim, til NRK. Gir mindre stress Ove Solberg har ikke stor tro på håpet om å vinne konkurransen mot bilene med færre stopp. – Sjåførene er veldig opptatt av denne debatten. For oss vil færre stopp gi mindre stress, og er i så måte positivt, sier han, og presiserer at bussene konkurrerer ikke kun i forhold til reisetid, men også på tilgjengelighet. – Avstanden fra reisemål til holdeplass er like viktig som reisetid for mange. Blir det dobbelt så langt å gå fra holdeplass til arbeidssted, så kan det være nettopp det som gjør at passasjeren heller velger å ta egen bil, mener Solberg. – I byene er det holdeplasser som kan diskuteres, men de må vurderes hver for seg. En konsekvent halvering er ikke riktig virkemiddel, mener han. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS MÅ STOPPE: Halvparten av holdeplassene må bort, mener forskere. Ove A. Solberg, hovedtillitsvalgt i Nettbuss, er ikke enig. Kartlegger kreftfare for feiere Fagforbundet arbeider nå med å få kartlagt kreftfaren i feieryrket. Feierne er særlig utsatt for sot og asbest i sitt arbeidsmiljø. Tidligere undersøkelser viser at yrkesgruppa har høy kreftrisiko. Gjennom den internasjonale feierorganisasjonen ICU arbeider Fagforbundet for å få satt i gang et europeisk forskningsprosjekt. Faggruppa for feiere i Fagforbundet har tatt initiativ til revisjon av sikkerhetshåndboka for feiere. Målet er å få inn et kapittel om kreftfare. Samtidig jobber faggruppa med et tipshefte tilsvarende heftet «Jobbe i farlig røyk», som kom ut til brannkonstabler i fjor. OT Byggdrifterkurs på nett Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i Fagforbundet Finnmark og i Nord-Trøndelag vil utarbeide nettstudier for byggdrifterfaget. Kort tid etter at faget ble godkjent i august måned, søkte SST i de to fylkene om støtte til å utvikle et nettstudium og opplæringsbok for lærlinger og praksiskandidater i byggdrifterfaget. Etter et videomøte er styret i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet og Fagakademiet enig om et spleiselag for å finansiere utvikling av lærebok og nettstudier. OT «Halvering av holdeplasser er ikke riktig virkemiddel.» Ove Solberg, hovedtillitsvalgt Nettbuss Illustrasjonsfoto: Jan Lillehamre fbaargang2015 fbseksjonSAM