30 < Fagbladet 2/2015 STANDARD SETTER Ko mmuner, fylkeskommunen og statlige etater i Hedmark er blant de ivrigste til å ta i bruk den nordiske renholdsstandarden NS-Insta 800 – kvalitetssystemet som setter standard for rengjøringskvalitet, og som bedømmer arbeidet som utføres. Frykter overvåkning – En del renholdere er skeptiske. De tror at dette er vanskelig å sette seg inn i, og at det vil bidra til å overvåke dem. Noen er like skeptisk som jeg var da sjefen min sa vi skulle gå over til å bruke mopp. Og at vi skulle ta fagbrev, sier Nordsveen. I 43 år har hun vasket på sykehuset på Hamar. I dag er hun Insta-kontakt i Fagforbundet Hedmark. Det betyr at hun er reisende i renholdsstandarden. Sammen med seksjonsleder Bjørn Otto Ødegård i Fagforbundet Hedmark holder de informasjonsmøter for renholdere, avdelingsledere og arbeidsgivere Gikk foran I Hedmark ble Insta introdusert i 2011 gjennom Fagforbundet, selv om Sykehuset Innlandet allerede hadde tatt det i bruk. Nordsveen var godt kjent med det fra sin renholderjobb på sykehuset og støttet opp om synet til ledelsen i Fagforbundet: Dette måtte ut til de ansatte og deres arbeidsgivere. – Med en standard for renhold og kontroll forankret i Insta, vil det bli like vilkår hvis renhold skal konkurranseutsattes. Og da vil arbeidsgiverne se at deres renholdere gjør en god jobb som det ikke lønner seg å sette ut, sier Ødegård. – Ikke noe å spare På et informasjonsmøte for renholdere i Kongsvinger kommune i januar sa kommunens eiendomssjef Uno Frivoll seg langt på vei enig i dette. – Jeg er bedt av politikerne om å legge fram en vurdering rundt konkurranseutsetting av renhold. Men min innstilling er at vi driver effektivt. Jeg ser ikke hva vi kan spare økonomisk eller hvor kvalitet skal forbedres med andre tilbydere, sier han. RENHOLDSSTANDARD: Bedre egen - kontroll gjør ren - holderne tryggere i jobben, mener Bjørn Otto Ødegård og Mona Nordsveen i Fagforbundet Hedmark. RENHOLD I SYSTEM ENIGHET: May Britt Olsson (til høyre) og Anette Wallin Sørensen er enig om at Insta gir en felles oppfatning av standarden på renholdet. NS-INSTA 800 • Nordisk kvalitetssystem som fastsetter og bedømmer rengjøringskvalitet. • Blant annet Fagforbundet, Statsbygg og Fylkeskommunal eiendomsforum står bak NS-Insta 800-gruppen i Norge. • Gir felles referanse for kvalitet, gir gjennomtenkt driftsplan for renhold, bevisstgjør og synliggjør ansvar. Som ung renholder var Mona Nordsveen skeptisk til både mopp og fagbrev. Nå bidrar 66-åringen til ny standard for renhold i Hedmark. Tekst og foto: BJØRN KVAAL fbaargang2015 fbseksjonSAM