Fagbladet 2/2015 < 31 Trenger mer tid Kongsvinger innførte Insta i 2012. Systemet er imidlertid ikke rullet fullt ut blant de 47 ansatte som foretar renhold av alle kommunale bygg i Kongsvinger. Det har tatt tid å skolere de ansatte. May Britt Olsson, avdelingsleder for vaskeri og renhold i Kongsvinger kommune, mener Insta vil skape faglig trygget hos de ansatte. – Vi setter en standard på kvalitet som kan være nyttig hvis konkurranseutsetting blir aktuelt. Samtidig lager vi nå periodiske planer for blant annet støvtørking og polering, og vi får felles syn på når vinduer skal vaskes. Tidligere var det like mange meninger som ansatte – altså 47 oppfatninger, sier hun. Olsen mener at selv om ansatte og ledere er informert om Insta og det er holdt kurs, så tar det noe tid før alle føler de får styring på det nye systemet. Skaper trivsel På samlingen på Kongsvinger deltok rundt 30 renholdere de drøye to timene Fagforbundets Ødegård og Nordsveen informerte om Insta. Nordsveen la vekt på at for henne og kollegene på sykehuset i Hamar, førte systemet til økt arbeidsglede. Sykefraværet gikk ned. Og usikkerheten om de hadde vasket godt nok ble borte. Ødegård og Nordsveen har holdt en rekke informasjonsmøter om Insta i Hedmark, for eksempel for Fagforbundets region Nord-Østerdalen med sju kommuner. Fem kommuner i Hedmark var i høst i ferd med å ta det i bruk. Sykehusene, Forsvarsbygg Rena leir, Eidskog og Åsnes kommuner, fylkeshuset på Hamar og Hedmark Trafikk bruker Insta. – Flere er i startgropa, men informasjonen må ut for å bygge ned skepsis, sier Ødegård. IKKE ANBUD: Eiendomssjef Uno Frivoll anbefaler ikke privatisering av ren- holdet. fbaargang2015 fbseksjonSAM