32 < Fagbladet 2/2015 Fire år i Frognerparken NÅ SKAL DE KONKURRERE OM JOBBEN PÅ NYTT AVANSERT OPPDRAG: – Frognerparken har vært et krevende oppdrag, sier Tormod Sola og Hilde Eide i Steen og Lund. Lærling Stine Løvstad kunne ikke tenkt seg et bedre sted for læretida. fbaargang2015 fbseksjonSAM