34 < Fagbladet 2/2015 stolt av. Vi hadde ikke klart å gjennomføre denne kontrakten uten en solid stamme med dyktige medarbeidere med riktig utdannelse, sier Sola, og legger til at dette selvsagt også er et krav fra Oslo kommune. – Det stemmer at vi leier inn sesongarbeidere, blant annet fra Polen. Arbeidsmengden i Frognerparken er større på sommeren enn gjennom vinteren. Vi må forholde oss til de oppgavene som ligger i kontrakten og den kvaliteten som Oslo kommune har bestilt, forklarer Sola. Han opplyser at de samme sesongarbeiderne kommer tilbake år etter år. I 2014 tok sju av de polske sesongarbeiderne norsk fagbrev. Krevende oppdrag Nå skal Frognerparken ut på nytt anbud. – Frognerparken er en svært krevende kontrakt. Det tar tid å jobbe seg inn i et slikt oppdrag. Det skulle ikke vært oss imot om anbudsperioden var lenger, sier Sola. – Det er et spennende og veldig bredt faglig oppdrag. Samtidig er det svært synlig utad hvordan parken skjøttes. Folk legger merke til hva som skjer her, sier Hilde Eide. Hun jobbet i kommunen tidligere, med nettopp Frognerparken som arbeidsplass, og kjenner begge verdenene. – I dag innberettes fortløpende ting som må gjøres. Vi har jevnlige møter med Bymiljøetaten og har utviklet en app for raskt å melde inn og bli enig om tilleggsoppgaver skal utføres eller ikke, sier hun. – En fordel er at det kommer tydelig på bordet akkurat hva parken krever av innsats, påpeker Sola. – Det som blir bestilt, blir utført. Mange tilleggsoppdrag Politikere, ansatte og tillitsvalgte har kritisert at det vedtas anbud til én pris, mens kostnaden blir en langt annen etter justeringer og tilleggskontrakter og fortløpende regningsarbeider på uteglemte oppgaver. – Regningsarbeider er en betydelig del av jobben, bekrefter Sola, men han understreker at det verken er overraskende eller spesielt. – Det dreier seg om å fordele risiko. Omfanget av tilleggsarbeider reguleres av vær, uforutsette forhold og uregelmessige aktiviteter, for eksempel skader etter storm eller hærverk eller utskiftning av møbler eller utstyr som følge av slitasje eller elde. For begge parter er det en fordel at dette bestilles fortløpende framfor å inkludere alle eventualiteter. Det gir også en rettferdig anbudskonkurranse med minst mulig usikkerhet, sier Sola. For inneværende år har Bymiljøetaten budsjettert med totalt 51 millioner kroner på å kjøpe inn tjenester for parker og trær i Oslo, hvorav 18 millioner kroner er satt av til fortløpende regningsarbeider ut over de faste kontraktene. Vi beklager I vårt temahefte nr. 34/2014 om konkurranseutsetting ble det i et intervju framsatt påstander om at drifter i Frognerparken ikke bruker fagfolk. Dette er feil. Vi beklager at firmaet Steen og Lund ikke fikk anledning til å komme med en samtidig imøtegåelse i saken. Fagbladet vil også understreke at tilbyder leverer den kvaliteten som Oslo kommune ved Bymiljøetaten bestiller. Kirsti Knudsen, ansvarlig redaktør PRESTISJEJOBB: Hilde Eide og lærling Stine Løvstad er to av mange som sørger for at Frognerparken blir godt vedlikeholdt. fbaargang2015 fbseksjonSAM