temahefte Fagbladets temahefter gir deg utfordringer, kunnskap og inspirasjon Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! For Temahefte nr. 31 medlemmer av Fagforbundet LivsLang Læring tema_aug_2013.indd 1 02.09.13 20.10 Temahefte nr. 34 For medlemmer av Fagforbundet konkurranseutsetting Temahefte nr. 32 For medlemmer av Fagforbundet D i g i t a l e s p r a n g Aldri før har ungdommer vært så sunne og spreke som i dag. De røyker og drikker stadig mindre, og trener mer enn noensinne. Likevel er det stadig fl ere som sliter. Dette temaheftet handler om dem som jobber med unge – barne- og ungdomsarbeidere, lærere, trenere, støttekontakter, barnevernere, ansatte i fritidsklubbene eller oppsøkende sosialarbeidere i uteseksjonen. fbaargang2015 fbseksjonSAM