36 < Fagbladet 2/2015 Humanitær ingeniørkompetanse redder liv FOKUS Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge er en interesseorganisasjon med visjon om å lindre nød gjennom ingeniørfaglig bistand. Ingeniører Uten Grenser Norge har sitt utspring i lokalt bistandsengasjement blant både ingeniører og ingeniørstudenter over hele landet. Ingeniører har ofte den spisskompetansen som skal til for å løse akutte problemer, enten det er i en nødhjelpssituasjon eller i klassiske bistandsprosjekter over lengre tid. Det som er felles for vår tilnærming til de ulike situasjonene er at vi identifi serer et problem og fi nner løsningen i nært samarbeid med lokale ressurser og med god lokal forankring. IUG Norge er en av fl ere ulike Engineers Without Borders (EWB) rundt omkring i verden. Den første ble opprettet i Frankrike i 1982. De ulike nasjonale organisasjonene er alle grasrotinitiativer, og arbeider hovedsaklig med kunnskapsformidling rundt ingeniørfaglig utviklingsarbeid, samt igangsettelse og støtte til ulike nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter. Dette innebærer både rekruttering og trening av ingeniører i felt, og ulike former for prosjektstøtte. Som ingeniør i felt gjennom IUG får du en unik mulighet til å tilegne deg høyt verdsatt kompetanse og erfaring. Du jobber tett sammen med folk fra forskjellige nasjonaliteter og kulturer, og i løpet av noen hektiske arbeidsuker i felt fi ntrimmes den tverrfaglige kompetansen, da det oftest ikke er mulig å delegere arbeid videre. Ingeniørene må ofte gjøre store deler av arbeidet selv, og følge prosessene hele veien fra a til å. I Norge engasjerer mange ingeniører seg i IUG på grunn av egen motivasjon eller at deres bedrifter har tilrettelagt for engasjement. Felles for de fl este er at de ønsker å være med på å forbedre eller tilrettelegge for feltarbeid og å se konkrete resultater av arbeidet. Noen reiser ut i felt selv, men siden 450 medlemmer ikke kan sendes ut i felt til enhver tid, er det mange andre måter å forløse sitt engasjement i IUG på. En ingeniør med multikulturell forståelse og tverrfaglig kompetanse som setter mennesket i fokus – en ingeniør med humanitær ingeniørkompetanse – er noe som behøves mange steder i bransjen. I en vanskelig kontekst er det ikke alltid nok bare å kunne faget sitt, og kompliserte tekniske løsninger er heller ikke alltid det beste svaret. I felt må du ofte være pragmatisk og se hvilke løsninger som passer for lokalsamfunnet og deres behov. En ingeniør med dette perspektivet vil ofte komme lenger enn en som kommer for å gjennomføre noe rett fra tegnebrettet. En ingeniør med en slik feltkompetanse vil være en ressurs internt i ethvert selskap med et globalt perspektiv. Siden starten i 2011 har IUG Norge sendt ut ingeniører innenfor følgende områder: Vann og sanitær, energi, IT, geologi og konstruksjon. Ingeniøren Andrea dro for eksempel til Afghanistan med Den norske Afghanistankomiteen for å arbeide med preventiv skredsikring. Analysen var klar på hva som utløste kontinuerlige skred, men selve erfaringsoverføringen rundt arbeidet med skredsikring var vel så viktig. Noe av det viktigste for at et bistandsprosjekt skal lykkes, eller et problem skal kunne løses, er at lokalsamfunnet griper tak i dette, og at lokal kunnskap og lokale erfaringer blir inkludert i arbeidet. Et annet oppdrag med organisasjonen ArcKenya hadde som mål å evaluere framtidige vannkilder for et lokalsamfunn. Ingeniøren fant seg i samme situasjon som ingeniøren Bjørn Nissen Leder i Ingeniører Uten Grenser Norge. En ingeniør med en slik feltkompetanse vil være en ressurs internt i ethvert selskap med et globalt perspektiv. fbaargang2015 fbseksjonSAM