Fagbladet 2/2015 < 37 i Afghanistan – uten å tilpasse seg lokalkunnskap ville prosjektet vært dødfødt fra begynnelsen. Den endelige løsningen, som innebar å bore etter vann, ble utviklet i samspill med den lokale ressursen på området. Ingeniørstudenter i IUG har bidratt til ti oppdrag gjennom en såkalt Master med mening hvor studenten dedikerer sin mastergrad til å bidra til forandring. I noen av disse oppdragene er det også sendt ut en mento, senest i Kenya der en mentor fra Multiconsult fulgte med en student fra NMBU som skrev oppgaven Mulighetsstudie for solpumpe til irrigasjon i Budalangi. Gjennom Master med mening deles kunnskap og erfaringer mellom ingeniørstudenter og lokalsamfunn til glede og nytte for begge parter. Gjennom engasjement i IUG får ingeniører og studenter verdifull organisasjonskompetanse og erfaring som lett kan videreføres til andre kontekster. IUG har også avdelinger ved NTNU i Trondheim og Universitet i Agder. Ingeniørstudenter kan skrive prosjekt- eller masteroppgaver med humanitær- og miljøverdi. Det er til nå gjennomført ti masteroppgaver, de fleste av dem innenfor energi og miljø, og produktutvikling. IUG jobber kontinuerlig med å finne nye oppdrag og partnere, og har gjennom sitt strategiske nettverk klart å etablere seg som en liten, men relevant aktør med spisskompetanse i humanitær ingeniørkompetanse. IUG er alltid på jakt etter individer og selskaper som ønsker å være med på ferden videre, enten gjennom å bygge opp sin egen kompetanse eller å bare støtte arbeidet gjennom medlemskap. Det er nok av konkrete problemer som bare ingeniørkompetanse kan løse, og IUG sitter på et nettverk av aktører som etterspør denne. Vårt mål er å utvikle kunnskap og erfaring hos ingeniører, overføre ingeniørkunnskap til partnere ute for å hjelpe dem til å takle lokale utfordringer, og lage forum for å øke bevisstheten rundt ingeniørens rolle i å skape en bærekraftig utvikling. Du kan lese mer om Ingeniører uten grenser (IUG) på www.iug.no og følge IUG på Facebook. colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonSAM