54 < Fagbladet 2/2015 ringsminister Monica Meland. Nå, etter at Høyre og Frp overtok, høres ikke et pip. Men er det ikke slik at rammebetingelsene for kommunene vil bli forringet i statsbudsjettet for 2015? Det er på tide å brette opp ermene og reise stridsøksen. Vi skal ha valg til høsten, og da håper jeg at Fagforbundet i Bergen kommer på banen. Det gjeldet et nytt styre av byen, og det gjelder valg av hvem som skal være våre arbeidergivere. Velkommen til kamp! Arne Jakobsen INTERNASJONAL POLITIKK TISA – avtalen som overgår EØS I fjor var alt så mye greiere, vi hadde våre kamper mot EØS-avtalens vikarbyrådirektiv og kamper om allmenngjøring. Vi begynte også å få tak på hele debatten om EØS. LO-kongressen i 2013 gjorde sitt vedtak om at arbeidslivet skulle ut av EØS. Det var ett steg i rett retning. Så begynner forkortelsen TISA å dukke opp på blogger og i nyhetsmeldinger fra det internasjonale fagforbundet PSI. Når vi ser på det lille av dokumenter som er offentliggjort og den lille andelen papirer som er lekket via Wikileaks, så ser vi noe som er mye verre enn EØS, og det er fortsatt slik at avtaletekster og forslag i all hovedsak er hemmelig. Men det vi finner, er en avtaleforhandling om handel med tjenester, dvs. flere av dem vi ser på som velferdsstaten. Partene i TISA-avtalen utgjør ca. 70 prosent av tjenesteproduksjonen i verden. Dette betyr at dersom avtalen blir ferdigforhandlet, vil den få et så stort nedslagsfelt at den vil påvirke alle som ikke er med også. Men Norge er med, ikke slik vi er i EØS som passive deltakere som kun implementerer direktiver fra Brussel, men som aktive forhandlere. Men hva er egentlig TISA? Som EØS, handler det om fri flyt av tjenester, men det handler om så mye mer pga. en del klausuler: Stillstand i reguleringer fra avtalens inngåelse. Avtalen kan bare justeres en vei. Negative lister der alt som ikke står, er åpent for privatisering. Til slutt kommer ISDS, en klausul som skal sikre den private investors investerte midler. Det høres kanskje uskyldig ut, men via ISDS har Egypt blitt saksøkt for å øke minstelønna, Australia for å merke sigaretter som helseskadelige og Tyskland for å ville fase ut kull- og kjernekraft. Og det er ikke småbeløp de saksøkes for. Disse dommene kommer fra egne domstoler der forretningsadvokater tolker saksøkers krav om tapt profitt. Den ene dagen forsvarer disse advokatene, den neste dagen dømmer de. Fra utenriksminister Brende er det hevdet at ISDS ikke er i TISA, men dette skal vi ta med ei stor klype salt da WTO legger det som premiss at en eller annen form for ISDS må være med i slike avtaler. En tjeneste er så mye: barnehage, tannlege, søppeltømming, banktjenester, forsikring, osv. Med TISAs intensjon kan vi si at det er reell fare for at alle tjenestesektorer der det er private inne i dag, ikke kan gjøres til helt offentlige tilbud senere. Det sørger klausulene for. Det er da naturlig å stille spørsmål om hvilke sektorer det i dag ikke er noen form for private tilbydere? Svaret er at det er ikke mange andre enn politi og militærvesen. Hvordan vil da TISA virke inn på Fagforbundets medlemmer og kampsaker? Spør ansatte i barnehager og sykehjem som privatiseres hva som skjer med lønna og pensjonen deres, så får du et godt svar. Likeså det svært gode kravet om en offentlig tannhelsetjeneste som en del av det offentlige helsetilbudet. Det er allerede ett privat marked, så med TISA går ønsket om offentlig tannhelsetjeneste filleveien. Allerede nå er organisasjoner som Attac og For Velferdsstaten sammen med Rødt i gang med å finne ut av hva som ligger i avtalen, og heldigvis er en så stor og mektig aktør som Fagforbundet med på laget. Sammen har vi fått fokus på saken gjennom artikler, innlegg og kronikker i aviser og på konferanser i Fagforbundet og LO i Oslo. Vi ser en bevegelse som er i ferd med å dannes, og der håpet for vår velferd og råderett hviler. Det er nettopp i å bygge brede og sterke allianser mellom fagforeninger, frivillige organisasjoner og politiske partier vi har mulighet til å stoppe TISA. Arbeidet er i gang, og nå må alle som bryr seg om vår offentlige velferd på barrikadene. Lørdag 7. februar arrangerte Rødt en nasjonal aksjonsdag mot TISA, og dette var bare en av mange kamper mot avtalen. Sammen er vi sterke, og nå trenger vi virkelig denne styrken. Stian Bragtvedt, internasjonal leder i Rødt og Anders Evenstuen, faglig leder i Rødt KOMMUNESAMMENSLÅING Angrep på lokaldemokratiet Lokaldemokratiet demonteres gjennom regjeringens strukturtenkning. Ordet reform betyr forandring (omdanning) av de bestående forhold, eller er ment å være, til det bedre. I denne saken kan man undre om ordet reform er brukt forbedrende eller forledende. Regjeringens distansepolitikk er kvelende for et levende lokaldemokrati. Hva er en robust kommune, og hvordan virker den på menneskene som lever der? Distanse fra maktsentre gir avmakt, og det er mulig det er det landets Foto: Brage Aronsen Lørdag 7. februar arrangerte Rødt en nasjonal aksjonsdag mot TISA over hele landet, og dette var bare én av mange kamper mot avtalen. Debatt fbaargang2015 fbseksjonSAM