56 < Fagbladet 2/2015 Samarbeid gir håp GJESTESKRIBENT < Følg Fagbladets faste gjesteskribenter: Mohammed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. Ingeborg Gjærum Miljøverner og student. Hannah Wozene Kvam Kultur- og nærmiljøleder, artist, skribent og slam-poet. Beslutningen Ap, SV og Sp tok i 2005 om å gå til valg som et samlet regjeringsalternativ, har preget det politiske livet i alle de tre skandinaviske landene. Samtidig står de rødgrønne ti år senere overfor ulike nye utfordringer i alle tre land. Etableringen av det rødgrønne regjeringsalternativet og dets vei frem til den første seieren ved stortingsvalget 2005, er blitt en interessant og til dels fortsatt om - stridt del av vår nasjonale politiske historie. Siden fagbevegelsen generelt og Fagforbundet spesielt spilte en viktig rolle, skal jeg refl ektere litt om betydningen denne avgjørelsen har fått. Det rødgrønne samarbeidet startet som en historisk allianse mellom et Arbeiderparti som i etterkrigstiden aldri hadde sittet i regjering sammen med andre, et Senterparti som aldri hadde sittet i regjering sammen med partier på venstresiden. og et SV som aldri hadde sittet i regjering. Historien om valgseirene i 2005 og 2009, og om valgnederlaget i 2013, er vel kjent for de fl este. Mindre kjent er det kanskje at det rødgrønne samarbeidet i Norge har fått oppsiktsvekkende stor betydning for det politiske liv i Sverige og Danmark, tross betydelige forskjeller mellom det politiske liv i de tre landene. Sveriges tradisjonelt stabile politiske liv opplevde et svært turbulent år i 2014. Valget sluttet med at Sosialdemokratene og Miljøpartiet dannet ny regjering. Historien fortsatte med at regjeringens forslag til statsbudsjett ble nedstemt i Riksdagen, hvoretter statsminister Stefan Löfven proklamerte nyvalg like før juleferien, men trakk det tilbake like før nyttår. Regjeringsdannelsen har, kombinert med de etablerte partienes vedvarende forsøk på å fryse ut de innvandringsfi endtlige Sverigedemokratene, utløst et samarbeid over blokkgrensen om endringer av spillereglene i den svenske parlamentarismen. Det gjenstår å se om det var et godt trekk for å stoppe Sverigedemokratenes fremgang, og om det gir en mindretallsregjering handlingsrom nok til at den overlever. De interne utfordringene i Sverige er uansett åpenbare, etter at Vensterpartiet ble nektet plass i regjeringen selv om de hadde gitt avgjørende bidrag til valgseieren. Også den tidligere svenske statsministeren Göran Persson bidro til usikkerhet med sin påstand om at Miljøpartiet har fått for mye innfl ytelse. Både Löfvens beslutning og Perssons kritikk springer imidlertid ut av at Sverigedemokratene er på vippen mellom blokkene i Riksdagen. En rødgrønn regjering har overtatt regjeringsmakten, men de sliter fortsatt både med internt samarbeid og med ekstern oppslutning. Hvor godt regjeringen lykkes med sine politiske løsninger i 2015, kan bli helt avgjørende for om det rødgrønne alternativet har en fremtid i svensk politikk. Danmarks tradisjonelt langt mindre stabile politiske liv opplevde også et svært turbulent år i 2014. Trepartisamarbeidet mellom Sosialdemokratene, Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre ble i 2011 født under krevende forhold, idet de tre partiene mislyktes med sitt mål om et fl ertall i Folketinget. Motsatt av situasjonen i Norge og Sverige, ble de rødgrønne samarbeidspartnerne utfordret fra venstre av den mørkerøde Enhetslisten. Danmark fi kk med Helle Thorning- Schmidt sin første kvinnelige statsminister. Men regjeringen hennes fi kk en vaklende start, og intern uenighet både om personer og politikk kulminerte i januar 2014 dramatisk med at Sosialistisk Folkeparti forlot regjeringen. Igjen sitter også i Danmark et redusert rødgrønt samarbeid med to partier – og en mindre rød politikk enn hva mange velgere så for seg da de valgte den. Det gjenstår å se hvordan det går både med de to Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, SV-politiker, kommentator og debattant. Høstens kommune- og fylkestingsvalg blir en svært viktig test på om de rødgrønne fi nner fordelingsnøkkelen for sin felles politikk og sine felles velgere. fbaargang2015 fbseksjonSAM