2 < Fagbladet 3/2015 32 36 40 30 4 Fikk anerkjennelse etter fi re års kamp 10 TEMA: Psykiatri 16 PORTRETTET: Christina Beck Jørgensen 19 Varsler fi kk Fritt Ord-pris 20 Blå omsorg gir gode liv 23 Pensjonsstrid ved privatisering 27–42 HELSE OG SOSIAL 43 – Stater er undervurdert 44 FOTOREPORTASJEN: På sporet 50 Endelig fast jobb 54 Håpet som brast i Egypt FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Mangler sexologisk kompetanse 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Smørblid Kommer seg raskere på beina I stedet for å yte mest mulig hjelp, satser hjelpeapparatet i Klepp kommune på at innbyggere under rehabilitering skal klare mest mulig selv. Tett samarbeid gjennom mange år Berit Taaje og Trond Egil Aaserud føler seg trygge som fosterforeldre takket være solid støtte fra Heggeli barnehjem. Familiekonsulent Kristin Bjerke kommer når det trengs. Kvalifi serer for helsearbeid Med egen veileder og godt samarbeid med Nav-kontoret håper sykehjemmet på Åsnes å sikre rekrutteringen av helsefagarbeidere. Ungdom og seksuelle overgrep Mange fagfolk er utrygge på hvordan de skal møte ungdommer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, skriver fokusforfatter Anne Marie Pile. INNHOLD 10 50 Tema Ungdommens stemme Kroppen er dekket av politiske tatoveringer og fylt med ungdommelig engasjement og pågangsmot. Christina Beck Jørgensen tar gjerne to nye år som leder for Fagforbundets 35.000 ungdommer. Da helsefagarbeideren krevde fast jobb, ble hun ble strøket fra vakter hun var satt opp på. Nå har Fagforbundet hjulpet henne til fast stilling. Fra utestengt til fast jobb 16 Foto: Eivind Senneset Foto: Monica Larsen Foto: Per Flakstad Jan Åge Olsen bruker loppene til å leve et aktivt liv. Han er blitt kompis med ADHD-diagnosen fordi han møtte hjelpere som så det positive i all energien hans. HVER MANN SIN OPPTUR Foto: Erik M. Sundt fbaargang2015 fbseksjonHEL