8 < Fagbladet 3/2015 AKTUELT – Viktig å sikre de lavlønte – Vi vil sikre medlemmene en reallønnsutvikling også i år, sa Mette Nord på LOs representantskapsmøte da hovedlinjene til årets mellomoppgjør ble bestemt, og der lavlønnsprofi len og likelønn er godt ivaretatt. – Stadig oftere ser vi at våre medlemmers opparbeidete rettigheter blir satt i skvis ved at arbeidsgivere foretar tariff- og pensjonshopping. Vi greier nok ikke å snu dette, men vi må holde disse sakene varme, sa Mette Nord. Flere kvinnelige ledere i fylkene I alle fylker, med unntak av Aust- Agder, har andelen kvinnelige ledere økt siden 2012, viser Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling 2013. Siden 2008 har andelen kvinnelige ledere også økt i tre av fi re kommuner. – Minimalt å forhandle om Forhandlingsdirektør Hege Mygland i KS sier at arbeidstakerne i kommunen allerede har fått 3,4 prosent i lønnsvekst, noe som er 0,15 prosent mer enn hva regjeringen har anslått i nasjonalbudsjettet. I tillegg ble det også avtalt tillegg i fjorårets hovedoppgjør som får virkning fra 1. mai i år. SITATER FRA NETT Ga turtips til Mette-Marit Over 2000 barnehager markerte årets barnehagedag 10. mars. I Oslo overleverte barna i Steinrøysa barnehage en plakat med turtips til kronprinsesse Mette Marit. Blant tipsene var både skitur, aking og bærplukking. De serverte også grønnsakssuppe, grønnkålpesto og focaccia som de var med på å lage selv. Barnehagedagen skal synliggjøre barnas opplevelser, erfaringer og det de lærer i barnehagen. Dagen markeres i mars hvert år, og den har blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge. – Det viktigste er likevel det som skjer ute i alle barnehagene, ikke bare i dag, men hver eneste dag, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Natur og friluftsliv er en viktig del av barnehagenes innhold, i henhold til rammeplanen. Dette gjør dem til kulturbærere og viktige formidlere av verdien av å gå på tur, spise ute og være i naturen. I anledning Friluftslivets år i 2015 var det nemlig natur- og friluftsliv som var tema for årets Barnehagedag. – Men for å gå på tur, trengs en god bemanning i barnehagen. Derfor er det viktig å sette søkelyset på alt det viktige arbeidet som skjer i barnehagene hver dag, slik at vi kan sikre gode rammebetingelser framover, sier Henriksen Aas. Tekst og foto: ELLEN HEGGSTAD STORFINT BESØK: Barnehagestyrer Tone Holme og barna i Steinrøysa barnehage overleverte en plakat med turtips til Mette Marit. I min verden er det noe fundamentalt galt når arbeidsgiver ikke følger opp det man har avtalt og du gang på gang må stevne arbeidsgiveren for retten. Pilotfrue Anne Lene Hansen Hvorfor brøler ikke kvinnebevegelsen mot moskeer og muslimske miljøer? Sylvi Listhaug om 8. mars colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonHEL