Fagbladet 3/2015 < 21 avdeling for psykisk helse som positive eksempler på etater som jobber etter Cittaslow-fi losofi en. Kritisk forbilde Tom Nybø, som leder den psykiske helsetjenesten, er skeptisk til alt pratet om Cittaslow. – Det er nok litt fremmed for oss. Alle som trenger tjenestene våre er velkomne. Det er ingen forskjell i hverdagen, med eller uten Cittaslow. Nybø er opptatt av at de som jobber med mennesker, må ta vare på hverandre i hverdagen. – Du gir alltid inntrykk av at du har tid til meg, sier hans kollega, helsesøster Kjersti Berge. Men Nybø mener det handler om de enkle tingene. Arrangere frokost for kollegene. Legge en liten gave på pulten deres når de minst venter det. Kjersti Berge ler. – Er ikke det Cittaslow-tankegang, så vet ikke jeg. Smidig småkommune De ansatte i hjemmetjenesten snakker ikke mye om Cittaslow, men tankegangen glir godt inn i arbeidsmåten, sier leder Elin Adsen Kvåle: – Vi må være på tilbudssida for å skape gode liv, det må vi også tenke på i hjemmetjenesten, sier hun. – De ansatte strekker seg langt for at innbyggerne skal få rask og god hjelp. Vi kan være veldig smidige, men samtidig er vi sårbare. I den langsomme og lille kommunen kan enkelte ting gå ekstremt raskt: – Noen ganger kommer tjenesten før vedtaket, smiler Elin Adsen Kvåle. CITTASLOW • En internasjonal bevegelse som startet i Italia i 1999. • I dag er det 150 medlemskommuner, fordelt på 23 land. • Hovedsetet ligger i Orvieto, i Umria i Italia. • For å bli sertifi sert som Cittaslow-kommune, må 52 kriterier fordelt på seks områder oppfylles: miljø, infrastruktur, tekniske løsninger for bymiljøet, fremme av lokal produksjon, gjestfrihet, informasjon. Cittaslow i Norge • Sokndal ble Nordens første Cittaslow-kommune i 2003. • Cittaslow-charteret er innarbeidet i kommuneplanen, og en visjon for det gode liv er utarbeidet. • Levanger og Eidskog er også sertifi sert som Cittaslowkommuner. Les mer på cittaslow.com VAREMERKE: Det langsomme er et godt varemerke for Sokndal, mener næringssjef Nils Jakobsen. SKOLE I PRAKSIS: Ungdomsskoleelevene Tomas Evja Urdal og Hugo Strømstad liker bedre å mekke på gamle trebåter enn å sitte i klasserommet. < fbaargang2015 fbseksjonHEL