22 < Fagbladet 3/2015 – CITTASLOW ER EN MOTKULTUR Fabrizio Pellicia lyser opp i det trange smuget. Renovasjonsarbeideren i oransje kjeledress feier med gammeldags sopelime der kommunens renovasjonsbil ikke kommer til. Vi er i Orvieto i Italia der Cittaslow- ideen ble unnfanget i 1999. Byen med drøyt 20.000 innbyggere en drøy times kjøretur nord for Roma er også hovedsete for den verdensomspennende organisasjonen som nå har 150 kommuner i 23 land som medlemmer. Renovasjonsarbeideren er mest opptatt av å gjøre jobben sin, og har aldri hørt om at han jobber i en Cittaslow-kommune. Cittaslow-ideen må være godt forankret blant byens innbyggere for at det skal fungere, sier generalsekretær i Cittaslow, Pier Giorgio Oliveti. Offentlig ansatte har nøkkelrolle – Offentlig ansatte har en nøkkelrolle i dette arbeidet, framholder Oliveti, som imidlertid ikke er bekymret for at en renovasjonsarbeider er uvitende om byens Cittaslow-status. Ideen er godt kjent blant de aller, aller fl este av byens innbyggere, mener generalsekretæren. Et av kriteriene for å bli en del av Cittaslow-bevegelsen, er at kommunen har et program for at lokalsamfunnet og innbyggerne skal bli kjent med og engasjere seg i Cittaslow-prosjektet. Motkultur – En Cittaslow-kommune skal ikke bestrebe seg på å bli større enn seg selv, men på å bli den beste versjonen av seg selv, sier Oliveti. Han mener at Cittaslow-tilknytningen og fi losofi en som ligger bak bidrar til å skape mer robuste lokalsamfunn. – Ofte utviles byer og tettsteder bare med utgangspunkt i økonomi og turisme. Det ødelegger stedets sjel, og de økonomiske og sosiale skillelinjene forsterkes, påpeker han. Oliveti mener at ideen er en effektiv motkultur mot den ensidige økonomitenkningen i lokalsamfunnet. Å fi nne gode løsninger for utdanning, teknisk drift og transport er avgjørende, og den beste løsningen fi ns ofte i smeltepunktet mellom tradisjoner og moderne teknologi. –Vi vil være pionerer på ny teknologi, men vi må ta oss tid, være sikre på at teknologien går riktig vei. Vi bruker jo av fellesskapets penger. MOTKULTUR: Citta Slow-ideen er en effektiv motkultur mot ensidig økonomitenkning, mener generalsekretær Pier Giorgio Oliveti. TRADISJONSTRO: Federico Badia lager håndsydde sko i Orvietos gamleby. HÅNDMAKT: Renovasjonsarbeider Fabrizio Pellicia må bruke sopelime i Orvietos trange smug der kommunens renovasjonsbil ikke kommer til. fbaargang2015 fbseksjonHEL