Helse og sosial «Regjeringen må gi folk friheten til å bli syke også utenfor sykehusets åpningstider.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Fagbladet 3/2015 < 27 Får hjelp til å klare seg selv Gjennom det kommunale prosjektet Hverdagsrehabilitering stimuleres deltakerne til å greie seg selv i størst mulig grad. Dette er nøkkelen til egen tilfredsstillelse, mener prosjektleder Lillian Lundeby i Klepp. Side 30 Ulike barn trenger ulike familier En familie med god omsorgsevne er ikke nok. Heggeli barnevernsinstitusjon vil finne den familien som er den rette for hvert enkelt barn. Side 32 Trenger sexologisk kompetanse FOKUS: Ungdom som er tvangsplassert på barnevernsinstitusjon, har dårligere seksuell helse enn andre ungdommer, viser ny forskning. Vi trenger flere fagfolk med sexologisk kompetanse, skriver barnevernspedagog Anne Marie Pile. Side 40 Lærer nye ord hver dag Anne Grethe Flissundet og Beletse Negash Gebreselassie snakker og arbeider sammen ved Åsnes sykehjem på Flisa en dag i uka. Og de noterer nye ord og uttrykk som han trenger for å arbeide uten veileder. Side 36 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2015 fbseksjonHEL