32 < Fagbladet 3/2015 Erfaringen har gitt oss tro på langvarige relasjoner og tett oppfølging av både barn og familier. Kristin Bjerke, familiekonsulent i Kirkens Bymisjon Tett på fosterforeldrene De barna som bor på Heggeli barnehjem, skal som regel videre til en familiebase. Derfor prøver Heggeli å rekruttere fosterforeldre som kan påta seg langvarige oppdrag. Fordi barna er ulike, trenger de også ulike familier. Felles for dem som blir fosterforeldre, er at de enten har relevant skolering, yrkesbakgrunn eller erfaring med barn. Heggeli har mange samtaler med familier som ønsker å ta imot ett av barna deres. De mener det er en viktig suksessfaktor at de kjenner både barnet og familien godt før barnet flytter. For å unngå at familiebasen gir opp, og barnet må flytte enda en gang, får fosterforeldrene tett oppfølging. De får individuell veiledning annenhver uke det første halve året, siden hver tredje uke. I tillegg har barnehjemmet døgnberedskap slik at fosterforeldrene kan ta kontakt og snakke med en ansatt som kjenner barnet deres når som helst. Heggeli legger til rette for at fosterforeldrene kan danne nettverk. De arrangerer kurs og gruppeveiledning for alle fosterforeldrene en gang i måneden. En gang i året inviterer de alle fosterforeldrene til en helgesamling med et faglig tema. fbaargang2015 fbseksjonHEL