Fagbladet 3/2015 < 37 Fra begynnelsen av språkpraksisen går veilederen sammen med eleven hele arbeidsdagen. – Vi prater mest mulig. I starten er det mye jobb, men etter hvert er det en lettelse for avdelinga. Den første tida serverer vi mat og kaffe sammen, etter hvert gjør de det alene, og når de kjenner pasientene godt, er de også med på stell. – Må egne seg Før deltakerne i introduksjonsprogrammet kommer ut på en arbeidsplass for å få praksisnær språkopplæring, har de om lag et halvt års norskundervisning bak seg. Nav fortsetter oppfølgingen på arbeidsplassene. – Jeg besøker deltakerne på arbeidsplassene en gang i uka fra begynnelsen, seinere hver tredje uke, forteller Karin Alice Mikkelsgård, programrådgiver på Nav. Hun understreker at hver enkelt innvandrer får individuell og fleksibel oppfølging. Forut for valg av arbeidsplass har programrådgiveren hatt mange samtaler og blitt godt kjent med deltakeren. – Sykehjemmet er blitt en populær arbeidsplass. Nye innvandrere hører om gode erfaringer fra andre som allerede har vært her. Men jeg må bli kjent med hver enkelt for å finne ut om de virkelig er motivert for helsesektoren og om de er personlig egnet til å arbeide her. Tar vare på motivasjonen Karin Alice Mikkelsgård jobber med språkoppfølgning og har også samtaler med deltakerne i introduksjonsprogrammet for å forsikre seg om at de får god veiledning, at de bevarer motivasjonen og for å finne en egnet vei videre. – Motivasjonen hos deltakerne er mest sårbar i begynnelsen. Derfor er det viktig at arbeidsplassen tar ansvar. Om veileder har fri en dag, er det for eksempel viktig at en annen stepper inn slik at deltakeren ikke bare blir TETT OPPFØLGING: – Jeg har hyppige møter med deltakerne i introduksjonsprogrammet. Veien videre er alltid et tema, sier Karin Alice Mikkelsgård. < fbaargang2015 fbseksjonHEL