Fagbladet 3/2015 < 39 FAGSKOLE To studietilbud for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og aktivitører •• Deltidsutdanning over to år •• Praksis – mulig på egen arbeidsplass •• To ukesamlinger i året •• Individuell oppfølging og læring på nett •• 60 fagskolepoeng og graden Vocational Diploma Opptaket starter 1. mars Studiet starter i august Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema finnes på nettsidene våre: DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING www.aldringoghelse.no Fagskolen ANN JAN2015 97x150mm.indd 2 05.01.15 15.45 UNIK TVERRFAGLIG UTDANNING MED FOKUS PÅ ELDREOMSORG, DEMENS OG PALLIASJON: OMSORG VED LIVETS SLUTT – EN VERDIG ALDERDOM? Skaff deg kompetanse og trygghet og bli en viktig ressursperson. Våre deltakere vil i løpet av studiet få faglig støtte til å etablere prosjekt på egen arbeidsplass. Utdanningen er ettårig. Undervisningen er fordelt på 3 samlinger, totalt 9 dager. 1 deltager 6.000,- 2 deltagere 10.000,- Ytterligere deltagere 4.000,- per person. Studiet er for øvrig finansiert av Helsedirektoratet og Fagforbundet. Ledelse: overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighetsenteret i Bergen. OPPSTART: Kull 16: 15. – 17. september 2015 www.verdighetsenteret.no Ta gjerne kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Olaug Finsrud tlf.: 55 39 77 35 Silje B. Eikemo tlf.: 55 39 77 36 Kjersti Lohne Enersen er tildelt Fagforbundets arbeidsgiverpris. Hun er avdelingssjef for renhold og tekstil i Vestre Viken. Renholdslederen får prisen for å legge til rette for at flere tar fagbrev og for skreddersydd norskopplæring. Når Kjersti Lohne Enersen møter andre ledere i Sykehus-Norge, ber hun dem rekke opp hånda hvis de syns renhold er viktig i sykehus. Alle hender i været. – Men når jeg spør hvem som anbefaler sine barn å bli renholder, er det ingen som kan rekke opp hånda, forteller hun. Dette mener avdelingssjefen for renhold og tekstil i Vestre Viken forteller noe om omdømme til renholdsyrket. – Mitt oppdrag er å gjøre jobben mer attraktiv. Da er det kompetansen som teller, mener hun. Og med flere fagbrev og økt kompetanse tror hun statusen til renholdsyrket blir høyere. – Vi søker etter fagarbeidere, men ser at det er vi selv som må sørge for at de tar fagbrev, sier Kjersti Lohne Enersen. Derfor legger hun som leder til rette for at flest mulig, kan gjennomføre utdanningen. – Jeg er glad for at også Fagforbundet ser dette, og at dere deler ut stipend til medlemmer som vil heve kompetansen. Fagforbundet kårer hvert år en arbeidsgiver i sykehus som legger til rette for bedre arbeidsmiljø, bedre kvalitet og godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Dette er andre gang prisen går til Vestre Viken. Per Bleikali, klinikksjef ved Ringerike sykehus fikk prisen i 2013. Tekst og foto: Karin E. Svendse n Årets arbeidsgiver er kåret PRI SVIN ER: Avdelingsleder Kjersti Lohne Enersen i Vestre Viken setter pris på å spille på lag med Fagforbundet. fbaargang2015 fbseksjonHEL